Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: dhq
#1 Posted : Saturday, May 30, 2015 6:57:05 PM(UTC)
Tình Production DVD Liên khúc quê hương Karaoke

1 Lien Khuc Que Huong 1- Tam Ca (Phi Nhung, Huong Lan, Hoai Nam)
2 Ai Thuong Yeu Em - My Linh
3 Co Mot Nhip Cau - Phi Nhung
4 Đoc Tham - Thai Chau
5 Bai Ca Cua Chung Minh - My Linh
6 Gieng Que - Phi Nhung
7 Buon - Thai Chau
8 Chuyen Tinh Noi Lang Que - My Linh
9 Sau Lan Hen Cuoi - Che Linh
10 Lien Khuc Que Huong 2 - Tam Ca (Phi Nhung, Huong Lan, Hoai Nam)
11 Dem Lang Thang - Thai Chau
12 Di Trong Mua Bui - My Linh
13 Nguoi Tinh Dat Do - Phi Nhung
14 Canh Thu Bang Huu - Thai Chau
15 Giac Ngu Tinh Yeu - My Linh
16 Em Khong Buon Nua Chi Oi - Phi Nhung
17 Mai Lo Minh Xa Nhau - Che Linh, Thanh Tuyen
18 Chuyen Do Vi Tuyen - Thanh Thu
User: newave
#2 Posted : Sunday, May 31, 2015 3:02:41 AM(UTC)
Mình không có DVD nầy, nhưng nhìn cái tựa đề
(6 Gieng Que - Phi Nhung) thì có lẽ phát âm sai, xin bạn check lại .
User: dhq
#3 Posted : Sunday, May 31, 2015 7:28:15 AM(UTC)
Mình có xem lại bìa đĩa rồi, ko sai đâu bạn. Bài đó tên là Giếng quê mà. Mình thấy đĩa này trong lúc tìm karaoke của 4 Liên khúc trong CD Liên khúc Quê Hương của Trung tâm Tình phát hành. Tiếc là mới được 3/4 bài là .vob, vẫn còn thiếu một bài nữa là đủ bộ :)

Mọi người có thể nghe link 4 bài hát trong CD đó ở đây:

http://www.nhacso.net/nghe-album/lien-khuc-que-huong-1.XVxZUUZb.html

Edited by user Sunday, May 31, 2015 7:42:47 AM(UTC)  | Reason: Thêm link nghe nhạc

User: minhthe052000
#4 Posted : Friday, June 05, 2015 8:00:45 PM(UTC)
TinhK_LKQH01_01 - Lien Khuc Que Huong 1- Phi Nhung & Huong Lan & Hoai Nam
TinhK_LKQH01_02 - Ai Thuong Yeu Em - My Linh
TinhK_LKQH01_03 - Co Mot Nhip Cau - Phi Nhung
TinhK_LKQH01_04 - Đoc Tham - Thai Chau
TinhK_LKQH01_05 - Bai Ca Cua Chung Minh - My Linh
TinhK_LKQH01_06 - Gieng Que - Phi Nhung
TinhK_LKQH01_07 - Buon - Thai Chau
TinhK_LKQH01_08 - Chuyen Tinh Noi Lang Que - My Linh
TinhK_LKQH01_09 - Sau Lan Hen Cuoi - Che Linh
TinhK_LKQH01_10 - Lien Khuc Que Huong 2 - Phi Nhung & Huong Lan & Hoai Nam
TinhK_LKQH01_11 - Dem Lang Thang - Thai Chau
TinhK_LKQH01_12 - Di Trong Mua Bui - My Linh
TinhK_LKQH01_13 - Nguoi Tinh Dat Do - Phi Nhung
TinhK_LKQH01_14 - Canh Thu Bang Huu - Thai Chau
TinhK_LKQH01_15 - Giac Ngu Tinh Yeu - My Linh
TinhK_LKQH01_16 - Em Khong Buon Nua Chi Oi - Phi Nhung
TinhK_LKQH01_17 - Mai Lo Minh Xa Nhau - Che Linh & Thanh Tuyen
TinhK_LKQH01_18 - Chuyen Do Vi Tuyen - Thanh Thu
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice