Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: ATOZ
#1 Posted : Saturday, April 17, 2021 2:31:57 PM(UTC)
Tkaraoke v1.0.69 random play không play

Cần dúp đỡ
Đã lâu không ca hat hôm nay có người bạn tiểu bang khac đến chơi vì vậy mình sửa soạn lại mays karaoke
thì mới biết random play không play được nó kick out tkaraoke thử nhiều lần cũng vẫn bị

Thành thật cảm ơn

User: Cát Bụi
#2 Posted : Sunday, April 18, 2021 5:40:14 PM(UTC)
ATOZ play device nào và trên server nào? free, vip hay là Local song server

Originally Posted by: ATOZ Go to Quoted Post
Tkaraoke v1.0.69 random play không play

Cần dúp đỡ
Đã lâu không ca hat hôm nay có người bạn tiểu bang khac đến chơi vì vậy mình sửa soạn lại mays karaoke
thì mới biết random play không play được nó kick out tkaraoke thử nhiều lần cũng vẫn bị

Thành thật cảm ơn

Edited by user Sunday, April 18, 2021 5:43:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: ATOZ
#3 Posted : Monday, April 19, 2021 4:16:52 AM(UTC)
Originally Posted by: Cát Bụi Go to Quoted Post
ATOZ play device nào và trên server nào? free, vip hay là Local song serverDạ Máy Mi Box model MDZ-16-AB Tren Local song server (qua laptop Tkaraoke Song Server V1.008)
và Gần đây lâu lâu đang hát hay bị đứng hình mà tiếng vẫn chậy mkv files còn VOB files bị đứng nhiều Hơn

cảm ơn A Nhiều
User: ATOZ
#4 Posted : Wednesday, April 28, 2021 5:39:30 PM(UTC)
Cần dúp HELP HELP

MiBox model MDZ-16-AB Tkaraoke Song Server V1.008

uninstall tkaraoke reinstall tkaraoke thử pay randome vẫn bị đá ra khỏi tkaraoke (không play randome được)
dung songbook play randome (không play randome khong bị đá ra)
play từng bản thì bình thường

User: ATOZ
#5 Posted : Monday, May 10, 2021 3:04:49 PM(UTC)
Thêm Một Bịnh nữa là đang play và cho play lại từ đầu cùng bản nhạc thì khi hát lại không có tiếng (Replay <<)
User: ATOZ
#6 Posted : Thursday, June 03, 2021 2:34:26 PM(UTC)
Dead in the water
User: burgos
#7 Posted : Saturday, July 17, 2021 10:39:28 AM(UTC)
Đã lâu không ca hat hôm nay có người bạn tiểu bang khac
User: reed95
#8 Posted : Saturday, November 06, 2021 3:01:37 AM(UTC)
lâu lâu không dùng nên hay bị lỗi
User: tuiday
#9 Posted : Wednesday, July 27, 2022 8:45:50 AM(UTC)
Ừ, chắc vậy !
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice