Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: NguyenVu3
#1 Posted : Wednesday, August 26, 2020 11:20:56 PM(UTC)
  • Chiếc Áo Người Thương (Lê Giang & Lư Nhất Vũ, không phải Lê Quang)
  • Đêm Hoa Đăng (Văn Khánh & Anh Sơn, không phải Thanh Sơn)
  • Em Bỏ Dòng Sông (của Dzoãn Bình, không phải Thanh Sơn)
  • Tương Tư Nàng Ca Sĩ (Kông Thanh Bích, họ chính xác là Kông, không phải Công vì ông là người Khmer)
  • Chiều Hè Trên Bãi Biển (Nhạc: Hoàng Phương, thơ: Song Hoài)
  • Anh Còn Nợ Em, Anh Còn Yêu Em, Từ Thưở Yêu Em là ba bài hát Anh Bằng phổ thơ Phạm Thành Tài (chứ không phải Phan Thành Tài)
User: Cát Bụi
#2 Posted : Friday, August 28, 2020 12:52:50 AM(UTC)
Cảm ơn NguyenVu3,
BQT đã sửa
User: burgos
#3 Posted : Monday, July 19, 2021 10:04:05 AM(UTC)
For me Chiều Hè Trên Bãi Biển, Nhạc: Hoàng Phương, thơ: Song Hoài it is very nice
User: NguyenVu3
#4 Posted : Friday, July 23, 2021 5:23:13 PM(UTC)
Lầm Lỡ của Thanh Sơn admin ơi
Lầm Lỡ
User: Cát Bụi
#5 Posted : Friday, July 23, 2021 6:24:25 PM(UTC)
Originally Posted by: NguyenVu3 Go to Quoted Post
Lầm Lỡ của Thanh Sơn admin ơi
Lầm Lỡ


Đã sửa NguyenVu3 [thumbup]
User: NguyenVu3
#6 Posted : Saturday, July 24, 2021 8:28:58 PM(UTC)
Cám ơn admin [love]
Với bài này nổi tiếng nè - Ánh Trăng Lẻ Loi (lời Việt: Thanh Tâm) chứ không phải Kỳ Anh.

Thanh Tâm
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice