Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: hoasacdalat
#1 Posted : Tuesday, April 06, 2021 4:43:44 PM(UTC)
Chào Hai Lúa,
Không biết có ai bị như trường hợp này không, sau khi update lên TKaraokeUSB v 1.1.146, TKaraokeUSB không còn hoàn toàn start play track 2 (at Setting - Play Mode - choose Karaoke (Start song with Karaoke track), có bài thì YES, và có bài thì NO, vẫn start from track 1 (rất là khó chịu khi phải chọn đổi track), (same my collection Hdd) thử lại với version cũ (update last year với different player) thì không bao giờ bị như vậy, always start with track 2. Xin kèm 2 bài tiêu biểu cho problem not play with default track 2, happen with Mi Box 3 và Shield 2019 sau khi update (play with VLC Player thì default track vẫn đúng)
Bruce Doan USAlong - Hoa Soan Ben Them Cu (WRONG, start with track 1)
https://drive.google.com...cev8upM/view?usp=sharing
Male - Hoa Soan Ben Them Cu (YES, start with default track 2)
https://drive.google.com...Hwvs0Jp/view?usp=sharing

Edited by user Wednesday, April 07, 2021 8:07:13 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: locky
#2 Posted : Wednesday, April 07, 2021 7:08:22 AM(UTC)
Originally Posted by: chino91709 Go to Quoted Post
Chào Hai Lúa,
Không biết có ai bị như trường hợp này không, sau khi update lên TKaraokeUSB v 1.1.146, TKaraokeUSB không còn hoàn toàn start play track 2 (at Setting - Play Mode - choose Karaoke (Start song with Karaoke track), có bài thì YES, và có bài thì NO, vẫn start from track 1 (rất là khó chịu khi phải chọn đổi track), (same my collection Hdd) thử lại với version cũ (update last year với different player) thì không bao giờ bị như vậy, always start with track 2. Xin kèm 2 bài tiêu biểu cho problem not play with default track 2, happen with Mi Box 3 và Shield 2019 sau khi update
Bruce Doan USAlong - Hoa Soan Ben Them Cu (WRONG, start with track 1)
https://drive.google.com...cev8upM/view?usp=sharing
Male - Hoa Soan Ben Them Cu (YES, start with default track 2)
https://drive.google.com...Hwvs0Jp/view?usp=sharing


me too (hen xui)....
User: Hai Lúa
#3 Posted : Friday, April 09, 2021 8:46:05 AM(UTC)
Recent USB version upgraded to the latest VLC engine. We noticed some changes in detecting default tracks. We'll take a look at your sample files and see what we can do to fix it.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#4 Posted : Sunday, April 11, 2021 9:20:39 PM(UTC)
This bug has been fixed in build 147. We released to Google Play Store pending Google's approval. Due to COVID-19, it could take several days for them to approve.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest (3)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice