Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: luungocnhung1122
#1 Posted : Monday, April 05, 2021 10:33:27 PM(UTC)
22627 Bài Karaoke MTV Không Mã Hóa.Đang Upload
https://www.fshare.vn/folder/RHUJT9JNEQBZ

Edited by user Wednesday, April 07, 2021 3:09:41 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: zuylinh
#2 Posted : Wednesday, April 07, 2021 1:21:40 AM(UTC)
Originally Posted by: luungocnhung1122 Go to Quoted Post
22627 Bài Karaoke Không Mã Hóa.

https://www.fshare.vn/folder/RHUJT9JNEQBZ

Cám ơn bạn đã post lên những bản nhạc này nhưng có điều tôi nghĩ là rất khó khăn và trở ngại khi lên một lúc trên 20 ngàn bài qua Fshare. Tôi đề nghị là bạn chia ra nhiều Folders từ khoảng 2000 đến 3000 bản thì dể dàng hơn cho Fshare và dể dàng cho các bạn Download.

Chào thân ái
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice