Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Lệ Tình
#1 Posted : Monday, March 01, 2021 4:17:41 PM(UTC)
Quote:
Trọng Văn
“Áo anh sứt chỉ đường tà”
Bởi vì chưa vợ, nhờ bà chị khâu
Bả nói: Cũng được! Tiền đâu?
Năm chục mỗi cái, thế nào chịu không?

Anh hỏi: Chị chửa có chồng
Lấy tiền em để cho ông nào xài?
Kiếm bồ nên lựa thằng tài
Thừa tiền, lắm của thẳng tay mà dùng!

Tự nhiên nổi lửa đùng đùng...
Bả hỏi: Mầy tưởng tao khùng lắm sao?
Chính vì chọn lựa đứa giàu
Giờ già còn đẹp gì đâu! Ai thèm?

Độc thân khỏi kiếm tiền thêm
Khâu hộ mớ áo giùm em đi mà
Nếu không em mét má à
Má giận cho chị chổi chà vài cây

Trọng Văn - 200801189


Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh không có, bắt bà già khâu
Má anh bả bảo còn lâu
Đưa tao năm chục tao khâu cho mày

Khâu xong anh quịt tiền ngay
Má anh tức quá thẳng tay xé liền
Mày thật đúng là thằng điên
Sao mà mày nỡ quịt tiền của tao

Mày ra đường hỏi xem sao
Bon chen bủn xỉn gái nào quen đây
Có ngon mày cút đi ngay
Vậy thì tao khỏi nuôi mày tốn công
18Jan2008
Lệ Tình
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice