Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

12 Pages«<89101112>
Options
Go to last post Go to first unread
User: dang dat
#91 Posted : Sunday, June 21, 2020 7:07:50 PM(UTC)
ĐẠI DỊCH CORONA & NỖI BUỒN NHÂN THẾ !!!

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/93702243_1279243565612136_5330260628600782848_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=825194&_nc_ohc=u273CCF0phAAX-HBZ_J&_nc_oc=AQlzYip9RA-cjX5G7c0i7h0BzisykFDvQgmKzFU3tayt8ZTHcXuk9mr85ZEUsKidSmc&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=8ab1e27fbf072bf89c841b6035292b9d&oe=5F411B74

Edited by user Friday, August 14, 2020 1:50:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: dang dat
#92 Posted : Saturday, July 04, 2020 4:11:05 PM(UTC)
HẠ VÀ TÌNH YÊU CỦA TÔI !!!

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/102721437_1315110718692087_2897880774676054016_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=825194&_nc_ohc=G7m5SBOjtKMAX-N1hFn&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=873a3f12211eda1217868611295d7f56&oe=5F573F3A

Edited by user Friday, August 14, 2020 1:56:18 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: dang dat
#93 Posted : Monday, July 06, 2020 3:27:32 PM(UTC)
QUEN NHAU NGÀY MƯA !!!

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/103971047_1321053034764522_7197295471122619504_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=825194&_nc_ohc=zcRU4mHBmY8AX_Kh_cu&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=a7d538f71b507ee811608eaf88343d05&oe=5F3236E8

Edited by user Sunday, July 12, 2020 4:54:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: dang dat
#94 Posted : Sunday, July 12, 2020 4:59:55 PM(UTC)
TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA !!!

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/104350798_1324071184462707_6801030039935291846_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=825194&_nc_ohc=XFwbwXEVKkcAX9zd45n&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=493f3822a677305acacf6e899e76c33a&oe=5F387673

Edited by user Friday, August 14, 2020 1:57:52 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: dang dat
#95 Posted : Thursday, July 16, 2020 10:12:52 AM(UTC)
VÀO HẠ !!!

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/103118117_1316646671871825_2703320695506277524_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=825194&_nc_ohc=cwgQXbnDBdIAX-wVfsF&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=5edd9796abbc30d7b613ce24b55d079c&oe=5F56A7EA

Edited by user Friday, August 14, 2020 1:59:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: dang dat
#96 Posted : Wednesday, July 22, 2020 5:01:28 PM(UTC)
HOÀNG HÔN TRÊN XỨ LẠ !!!

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/106141711_1332244440312048_6876179641721663286_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=825194&_nc_ohc=RZv3nTPKMbgAX_eMyrx&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=60bf76d6bb152a61dfc40ed86f88a18a&oe=5F32E0E2
User: dang dat
#97 Posted : Friday, August 14, 2020 2:02:19 PM(UTC)
Buồn Nhớ Hạ Xưa !!!

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/84388569_1334508023419023_8257191962486252154_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=825194&_nc_ohc=Xz2hJTTzajYAX-gMVNE&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=8493a2d1c116c2e0b6f00e363dfe619b&oe=5F492C7F
User: dang dat
#98 Posted : Wednesday, August 26, 2020 4:46:19 PM(UTC)
HẠ THƯƠNG !!!

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/117301054_1364774903725668_8982177488951730768_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=825194&_nc_ohc=5GghjpMZtnAAX-uV39g&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=3fb38417b1d4debcded527070d048a87&oe=5F573A2D
User: dang dat
#99 Posted : Sunday, August 30, 2020 10:56:17 AM(UTC)
HÌNH BÓNG NGƯỜI THƯƠNG 2 !!!

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/109223714_1343492639187228_4746984246782958436_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=825194&_nc_ohc=W4ciMawMiYIAX-1GeCH&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=c40b2f75589f59d63657162e5b08edd7&oe=5F5BD9A4
User: dang dat
#100 Posted : Wednesday, September 02, 2020 2:05:39 PM(UTC)
Viết Để Hồi Hướng Công Đức Vô Lượng Của Cha Mẹ !
Nhân Ngày Lễ Vu Lan Mùa Báo Hiếu !...Rằm Tháng Bảy Năm CANH TÝ 2020 !
ĐẠI LỄ VU LAN MÙA BÁO HIẾU !!!

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/118570827_1379691895567302_5556733932539006952_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=825194&_nc_ohc=tlepXKNoTRMAX8_l475&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=0d93e900c8fe9f994bf419c239587061&oe=5F6D9897
Users browsing this topic
Guest (2)
12 Pages«<89101112>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice