Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
Options
Go to last post Go to first unread
User: dang dat
#11 Posted : Wednesday, July 22, 2020 3:17:05 PM(UTC)
https://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1185226&stc=1&d=1520302792

Mưa Xứ Lạ ! Mưa Quê Nhà !


Mưa trên Đất Khách xế chiều
Xứ Người Mưa đến buồn thiu cỏi lòng
Lạ cho Kiếp Sống Lưu Vong !
Mưa đem sầu muộn Nỗi Lòng Nhớ Quê !
Quê Xưa biền biệt lối về
Nhà Xa Mơ Ước Sơn Khê Tao Phùng !

Mưa về Phố cũ nhớ nhung
Xứ Xa vẫn đợi Tình Chung mong chờ ?
Lạ cho Kiếp số bơ vơ
Mưa trong nỗi nhớ Tình Thơ Năm nào ?
Quê Hương Đất Mẹ Ngọt Ngào
Nhà Xưa Bến Cũ dạt dào Tình Quê !!!

dang dat HDD

Edited by user Wednesday, July 22, 2020 3:27:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (2)
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice