Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Sunday, June 28, 2020 7:18:07 PM(UTC)
Can you add full search youtube on the USB version.
These days, people dont use songs on disk no more.
Mostly people using the youtube app. Somehow make this USB stand out.

Edited by user Sunday, June 28, 2020 7:20:11 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Hai Lúa
#2 Posted : Monday, June 29, 2020 7:10:39 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Can you add full search youtube on the USB version.
These days, people dont use songs on disk no more.
Mostly people using the youtube app. Somehow make this USB stand out.


Chức năng đã có từ lâu rồi mà. Xem demo below:

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Ba Chéo
#3 Posted : Monday, June 29, 2020 9:57:43 AM(UTC)
Vậy search cái này nó ra cái gì vậy ???
Để chiều về search có thêm chữ youtube coi sao.

[cam on]

UserPostedImage

Edited by user Monday, June 29, 2020 11:52:15 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Ba Chéo
#4 Posted : Monday, June 29, 2020 2:56:07 PM(UTC)
Please PM me the registration key. The key that I have don't work anymore.
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice