Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: NguyenVu3
#1 Posted : Thursday, January 09, 2020 8:12:07 PM(UTC)
Đề nghị BQT xem xét và xóa hành động phá hoại của "NS Hoàng Minh Dan" này.
Người này đăng liên tục lyric nhưng trong phần lyric không có lời nhạc mà chỉ có mp3 giọng karaoke. Nhiều bài là người này karaoke nhưng vẫn để tên tác giả là Hoàng Minh Dan (vd: Lắng Nghe Mùa Xuân Về). Hiện đã có 880 bài của "nhạc sĩ" này sáng tác. BQT nên rà soát và xóa thẳng tay hành động phá hoại như vậy.

UserPostedImage
User: Cát Bụi
#2 Posted : Friday, January 10, 2020 12:38:30 AM(UTC)
Cảm ơn bạn
User: Cát Bụi
#3 Posted : Tuesday, January 14, 2020 7:43:23 PM(UTC)
Cảm ơn bạn Nguyen Vu, BQT đã xử lý xong.

Originally Posted by: NguyenVu3 Go to Quoted Post
Đề nghị BQT xem xét và xóa hành động phá hoại của "NS Hoàng Minh Dan" này.
Người này đăng liên tục lyric nhưng trong phần lyric không có lời nhạc mà chỉ có mp3 giọng karaoke. Nhiều bài là người này karaoke nhưng vẫn để tên tác giả là Hoàng Minh Dan (vd: Lắng Nghe Mùa Xuân Về). Hiện đã có 880 bài của "nhạc sĩ" này sáng tác. BQT nên rà soát và xóa thẳng tay hành động phá hoại như vậy.

UserPostedImage


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice