Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ong_Trang
#1 Posted : Saturday, November 23, 2019 1:56:56 PM(UTC)
Xin chào,

Mình bị mất âm thanh khi đổi audio track (toggle audio track), sau khi đã update to TKaraokePro2.0.022. Đã thữ xóa đi xóa lại nhiều lần, và cũng đã làm máy lại (a new installed of windows 10). Khi bắt đầu mỗi bài hát thì đều có tiếng, nhưng khi bấm toggle 1 lần thì ok/karaoke (mất tiếng hát ca sỹ nhưng có tiếng nhạc), bấm toggle lần nữa thì bị im ru, không còn âm thanh nữa. Lúc này đúng ra phải trở lạy trạng thái lúc ban đầu mới đúng.

Đã thử với nhiều bài hát khác nhau, nhưng cũng với các bài hát này thì đổi track /toggle được khi dùng với VLC.

Mong được chỉ điểm, cám ơn nhiều.
User: Hai Lúa
#2 Posted : Sunday, November 24, 2019 9:07:32 PM(UTC)
Sounds like a problem with a particular song. Does it happen only on this song or any song? Can you upload the song so I can troubleshoot?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Ong_Trang
#3 Posted : Monday, November 25, 2019 12:04:35 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Sounds like a problem with a particular song. Does it happen only on this song or any song? Can you upload the song so I can troubleshoot?


It happens to all my songs. Even with other songs in another hard drive.

Try this song: https://fil.email/YsxeQ3RQ

Or: https://fil.email/Jy9rgwtd

I have no problem to switch between track 1 and track 2 on the two songs with VLC

Edited by user Monday, November 25, 2019 12:39:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Ong_Trang
#4 Posted : Saturday, November 30, 2019 3:56:50 AM(UTC)
cũng máy này, với 2 bài hát này Work fine with tkaraoke free edition v1.4.0.100
User: Phuong Ho
#5 Posted : Saturday, November 30, 2019 7:09:28 AM(UTC)
Try to uninstall v22, then delete its folder and installer V20.

I have same issues and when I went back to V20 seems fine. I had to re-registered/re-activated my Keys though after deleted the whole folder.
User: Ong_Trang
#6 Posted : Sunday, December 01, 2019 2:22:09 AM(UTC)
Originally Posted by: Phuong Ho Go to Quoted Post
Try to uninstall v22, then delete its folder and installer V20.

I have same issues and when I went back to V20 seems fine. I had to re-registered/re-activated my Keys though after deleted the whole folder.


Thanks Phuong Ho, I have received help from supporter and he replaces a new VLC engine in Tkaraoke for me. Problem solved.

Thank you all.
User: Ong_Trang
#7 Posted : Tuesday, December 31, 2019 1:00:00 PM(UTC)
The problem reappeared when I upgraded to v.23. And I found out after a few hours of "work around", that Tkaraoke (from v. 22) does not support for Norwegian OS (Windows 10 Norwegian). The problem may happen to other languages than English as well.
However, the problem is solved by changing the current language to english.
User: vds
#8 Posted : Thursday, January 02, 2020 10:20:53 AM(UTC)
Originally Posted by: Ong_Trang Go to Quoted Post
The problem reappeared when I upgraded to v.23. And I found out after a few hours of "work around", that Tkaraoke (from v. 22) does not support for Norwegian OS (Windows 10 Norwegian). The problem may happen to other languages than English as well.
However, the problem is solved by changing the current language to english.


I have exact the same toggle problem when upgrading from v.20 to v.23. After toggle for the second time Tkaraoke2 shows Track -1 then audio shut off. Since i only have Dutch Windows 7 Home and not W7 Ultimate or W7 Enterprise i can't switch Windows language to English for the "work around". Please help.

Edited by user Thursday, January 02, 2020 10:46:56 AM(UTC)  | Reason: Adding additional info

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice