Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Vệ Trà Huỳnh Kim Anh
#1 Posted : Monday, December 23, 2019 11:04:47 AM(UTC)

ĐÔI BỜ SÔNG XA

San Jose nắng nhẹ gió vương vương
Carlsbad sương giăng trắng nẽo đường
Thu ơi ! Chớ trút buồn trên lá
Người Bắc, kẻ Nam mấy dặm trường...?

Em ở bên này, miền biển mặn
Sương mù giăng mắc nỗi sầu vương
Đồi thông từng chụm mây bàng bạc
Sóng vỗ bờ ghềnh sương trắng sương

Biển mặn mù sương trắng trủng sâu
Bóng chim lẻ bạn bay về đâu
Hoàng hôn đồi núi còn thoi thóp
Nghe trái tim côi gỏ nhịp sầu

Phủi bụi trần gian chùm dĩ vãng
Níu bờ ngăn cách lại gần hơn
Giận hờn sẽ trôi vào quên lãng
Ta dìu nhau tìm lại thiên đàng...

Thiên đàng vời vợi ở nơi đâu ?
Mỗi đứa mỗi nơi, nẻo giang đầu
Chắc tại vì mình chưa tròn duyên nợ
Nên tình trôi dạt bến sông sâu ...

Carlsbad, San Diego 8/10/2007
Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice