Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: T_P
#1 Posted : Thursday, October 14, 2010 11:56:46 AM(UTC)
Normalized using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.
NHẠC ON TRACK #2
Quote:
Youth Entertainment 44_01 - Lưu Chí Vỹ & J8687 - Rồi Cũng Sẽ Quên Được Nhau Thôi
Youth Entertainment 44_02 - Lưu Chí Vỹ - Anh Và Em Điều Có Lỗi
Youth Entertainment 44_03 - Lưu Chí Vỹ - Cuộ Nói Chuyện Giữa Hai Người Đàn Ông
Youth Entertainment 44_04 - Lưu Chí Vỹ - Người Ta Nói Em Vui Chơi Qua Đường
Youth Entertainment 44_05 - Axn & Mây Trắng - Anh Không Thể Yêu Hai Người
Youth Entertainment 44_06 - Nam - Giấc Mơ Ngày Hôm Ấy
Youth Entertainment 44_07 - Lưu Chí Vỹ - Miệng Lưỡi Nhân Gian
Youth Entertainment 44_08 - J8687 - Anh Cứ Bỏ Mặc Em
Youth Entertainment 44_09 - Phạm Hòa Khánh - Đã Hết Duyên Nợ Kiếp Nầy
Youth Entertainment 44_10 - Trầ Nguyên - Tình Gian Dối Người Gian Dối
Youth Entertainment 44_11 - Trầ Nguyên - Căn Nhà Vắng Đôi Tình Nhân
Youth Entertainment 44_12 - Phạm Khánh Hưng - Để Đau Thương Cho Riêng Mình Anh
Youth Entertainment 44_13 - Trầ Nguyên - Tình Đời
Youth Entertainment 44_14 - Lưu Chí Vỹ - Em Và Cô Ấy Anh Phải Làm Sao
Youth Entertainment 44_15 - Phạm Hòa Khánh - Những Gian Dối Chỉ Làm Lòng Đau Đớn
Youth Entertainment 44_16 - Phạm Hòa Khánh - Thà Nghèo Mà Có Nhau
Youth Entertainment 44_17 - Lưu Chí Vỹ - Hôm Qua Khác Hôm Nay Khác
Youth Entertainment 44_18 - Lưu Chí Vỹ - Kẻ Bướm Hoa
Youth Entertainment 44_19 - Phạm Hòa Khánh - Không Thể Ở Bên Nhau
Youth Entertainment 44_20 - Lưu Chí Vỹ - Mong Người Ta Luôn Tốt Luôn Yêu Em
Youth Entertainment 44_21 - Lưu Chí Vỹ - Người Ấy Và Tôi Em Phải Chọn
Youth Entertainment 44_22 - Lưu Chí Vỹ - Thật Lòng
Youth Entertainment 44_23 - Lưu Chí Vỹ - Chạy Theo Cô Bé Yêu
Youth Entertainment 44_24 - Phạm Hòa Khánh - Không Thể Khóc Trước Mặt Em
Youth Entertainment 44_25 - Lưu Chí Vỹ - Bên Nhau Dù Không Còn Cảm Giác
Youth Entertainment 44_26 - Lưu Chí Vỹ - Càng Quên Càng Đau
Youth Entertainment 44_27 - Lưu Chí Vỹ - Chàng Khờ
Youth Entertainment 44_28 - A X N - Đã Quá Nhiều Nỗi Đau
Youth Entertainment 44_29 - Nam - Giấc Mơ Anh Và Em Bên Nhau
Youth Entertainment 44_30 - A X N - Giờ Anh Hứa Để Làm Gì ?
Youth Entertainment 44_31 - A X N - Không Yêu Đừng Nói Lời Cay Đắng
Youth Entertainment 44_32 - Lưu Chí Vỹ - Thà Nghèo Mà Có Nhau
Youth Entertainment 44_33 - Trần Nguyên - Trái Tim Khắc Tên Anh Và Em

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:13:32 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
User: wasup
#2 Posted : Sunday, November 27, 2011 7:37:05 AM(UTC)
From DVD of The Best of Lưu Chí Vỹ

YE 44_01 - Lưu Chí Vỹ & Nhóm J8687 - Rồi Cũng Sẽ Quên Được Nhau
YE 44_02 - Lưu Chí Vỹ - Anh Với Em Đều Có Lỗi
YE 44_03 - Lưu Chí Vỹ - Cuộc Nói Chuyện Giữa Hai Người Đàn Ông
YE 44_04 - Lưu Chí Vỹ - Người Ta Nói Em Chỉ Vui Chơi Qua Đường
YE 44_05 - Lưu Chí Vỹ - Anh Không Thể Yêu Hai Người
YE 44_06 - Lưu Chí Vỹ - Giấc Mơ Ngày Hôm Qua
YE 44_07 - Lưu Chí Vỹ - Miệng Lưỡi Nhân Gian
YE 44_08 - Lưu Chí Vỹ & Nhóm J8687 - Anh Cứ Bỏ Mặc Em
YE 44_09 - Lưu Chí Vỹ & Trần Nguyên - Đã Hết Duyên Nợ Kiếp Này
YE 44_10 - Lưu Chí Vỹ & Trần Nguyên - Tình Gian Dối Người Gian Dối
YE 44_11 - Lưu Chí Vỹ - Căn Nhà Vàng Đôi Tình Nhân
YE 44_12 - Lưu Chí Vỹ - Để Đau Thương Cho Riêng Mình Anh
YE 44_13 - Lưu Chí Vỹ - Tình Đời
YE 44_14 - Lưu Chí Vỹ - Em Và Cô Ấy Phải Làm Sao
YE 44_15 - Lưu Chí Vỹ - Những Gian Dối Chỉ Làm Lòng Đớn Đau
YE 44_16 - Lưu Chí Vỹ - Tình Giàu Tình Nghèo
YE 44_17 - Lưu Chí Vỹ - Hôm Qua Khác Hôm Nay Khác
YE 44_18 - Lưu Chí Vỹ - Kẻ Bướm Hoa
YE 44_19 - Lưu Chí Vỹ - Không Thể Ở Bên Nhau
YE 44_20 - Lưu Chí Vỹ - Mong Người Ta Luôn Tốt Luôn Yêu Em
YE 44_21 - Lưu Chí Vỹ - Người Ấy Và Tôi Em Phải Chọn
YE 44_22 - Lưu Chí Vỹ - Thật Lòng
YE 44_23 - Lưu Chí Vỹ - Chạy Theo Cô Bé
YE 44_24 - Lưu Chí Vỹ - Anh Không Thể Khóc Trước Mặt Em
YE 44_25 - Lưu Chí Vỹ - Bên Nhau Dù Không Còn Cảm Giác
YE 44_26 - Lưu Chí Vỹ - Càng Quên Càng Đau
YE 44_27 - Lưu Chí Vỹ - Chàng Khờ
YE 44_28 - Lưu Chí Vỹ - Đã Qua Nhiều Nỗi Đau
YE 44_29 - Lưu Chí Vỹ - Giấc Mơ Anh Và Em Bên Nhau
YE 44_30 - Lưu Chí Vỹ - Giờ Anh Hứa Để Làm Gì
YE 44_31 - Lưu Chí Vỹ - Không Yêu Đừng Nói Lời Cay Đắng
YE 44_32 - Lưu Chí Vỹ - Thà Nghèo Còn Hơn
YE 44_33 - Lưu Chí Vỹ - Trái Tim Khắc Tên Anh Va Em
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice