Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

37 Pages«<353637
Options
Go to last post Go to first unread
User: Nu_B
#361 Posted : Friday, July 19, 2019 6:30:43 AM(UTC)
Originally Posted by: Lạc_Quan Go to Quoted Post
Hi bro. Nu_B,
The functionality of XR16 and XR18 are the same.
The XR16 for microphone(channel 1-8).
The XR18 for microphone(channel 1-16).
The XR18 have 2 more Auxs than XR16 that give you 2 more Aux output.
The XR18 has USB but you can not use the USB flash drive unless you convert by using some kind of the adapter for the USB flash drive.
The XR12 and XR16 you can plug in the USB Flash drive for recording.

The XR18 has more balance connections on the Input Channel and more Aux.
It depend on what type application you are planning to use the XR18, for house karaoke has plenty input and Aux output to different location in the house for speakers, for small stage then it has enough Aux for stage monitor.

I bought XR16 because I don't like the XR12 has 1/4" Aux output. I have some experience in past that 1/4" connection tend to create static noise.


Thank you very much for your help.
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: TM5647
#362 Posted : Saturday, July 20, 2019 4:42:45 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Trong cái folder Karaoke scenes 1 có file : New Punk Junk. Thử coi sao. Nghe thì hay nhưng chói lổ tai trâu chút thôi.

https://app.box.com/s/e3...qlekhk5gmz17d57kzx7exrwu
Cái scenes này thật khủng , cụ chủ sáng tạo khiếp!

Tôi sài mì ăn liền , có sửa chút cho phù hợp thực tại.

Tiếng ca thanh thoát , Effect trợ giúp cho ca sỹ rất đắc lực nhưng không bị lộ.

Sau 2 năm thớt này nằm ngủ, nay thức dậy.

Cụ chủ làm cái gì cho rôm rả đi,

ví dụ như làm cái scenes mới hay vài lời tâm đắc cách làm scenes mở mang kiến thức.

Ảnh #1 chết hết rồi còn đâu!

Cám ơn nhiều nhiều!
User: ISAYGLD
#363 Posted : Sunday, July 21, 2019 9:51:55 PM(UTC)
Khâm phục cụ 3X đã lựa đúng người để gởi scene.
[lol] [lol] [lol]
[cuoi 2] [cuoi 2]
User: Ba Chéo
#364 Posted : Monday, July 22, 2019 11:46:18 AM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
Khâm phục cụ 3X đã lựa đúng người để gởi scene.
[lol] [lol] [lol]
[cuoi 2] [cuoi 2]


Thôi đủ rồi nghe mấy cụ.Nước sông hông đụng nước giếng. Cái lu hông đụng cái lon nha.
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Nu_B
#365 Posted : Monday, July 22, 2019 12:36:02 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Thôi đủ rồi nghe mấy cụ.Nước sông hông đụng nước giếng. Cái lu hông đụng cái lon nha.


Nhưng mà cái Lu có thể đựng cái Lon [noi nho]
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: TM5647
#366 Posted : Monday, July 22, 2019 6:06:18 PM(UTC)
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post
Nhưng mà cái Lu có thể đựng cái Lon [noi nho]

Yes of course!

Thanks!


User: Ba Chéo
#367 Posted : Tuesday, July 23, 2019 12:09:41 PM(UTC)
Originally Posted by: TM5647 Go to Quoted Post
Yes of course!

Thanks!
Confirmation!!!
We will use X32 as the nuclear launcher and those BS scenes as the firmware for the guiding missiles.
American will pay for their musical bullying behavior


UserPostedImage
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


Users browsing this topic
Guest (2)
37 Pages«<353637
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice