Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: SongHanh
#1 Posted : Thursday, July 11, 2019 7:44:42 AM(UTC)
Thứ bảy tuần này có mời bạn bè đến hát karaoke, sáng nay kiểm tra lại thì thấy Tkaraoke không chơi được trên Youtube. Mong các anh sửa sớm trước cuối tuần này. Cám ơn các anh.
User: SongHanh
#2 Posted : Wednesday, July 17, 2019 11:39:34 AM(UTC)
Originally Posted by: SongHanh Go to Quoted Post
Thứ bảy tuần này có mời bạn bè đến hát karaoke, sáng nay kiểm tra lại thì thấy Tkaraoke không chơi được trên Youtube. Mong các anh sửa sớm trước cuối tuần này. Cám ơn các anh.


Vô cùng thất vọng với cách phục vụ của mấy ông thần nước mặn này. Khách hàng có trở ngại, đưa ý kiến lên để mấy ông sửa. Cả tuần không thấy trả lời cũng không thấy sửa.
User: theunknown
#3 Posted : Wednesday, July 17, 2019 3:14:15 PM(UTC)
Originally Posted by: SongHanh Go to Quoted Post
Vô cùng thất vọng với cách phục vụ của mấy ông thần nước mặn này. Khách hàng có trở ngại, đưa ý kiến lên để mấy ông sửa. Cả tuần không thấy trả lời cũng không thấy sửa.Best is to use a smart tv and chromecast as temporary. I ended up doing that because it is embarrassing sometimes when the guests wanna sing and that is when i find out tkaraoke utube doesnt work


User: SongHanh
#4 Posted : Wednesday, July 17, 2019 3:43:16 PM(UTC)
Originally Posted by: theunknown Go to Quoted Post
Best is to use a smart tv and chromecast as temporary. I ended up doing that because it is embarrassing sometimes when the guests wanna sing and that is when i find out tkaraoke utube doesnt work
Thank you for your suggestion. I know that but my karaoke system setup to use with cubase software. If I do that, it take time to setup back and forth.
User: Hai Lúa
#5 Posted : Wednesday, July 17, 2019 7:43:27 PM(UTC)
Originally Posted by: SongHanh Go to Quoted Post
Thứ bảy tuần này có mời bạn bè đến hát karaoke, sáng nay kiểm tra lại thì thấy Tkaraoke không chơi được trên Youtube. Mong các anh sửa sớm trước cuối tuần này. Cám ơn các anh.


Sorry I answered the same question in another post so I missed this one. The bottom line is I’m on vacation and will release the fix in a few days when I’m back.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: kennyt
#6 Posted : Sunday, July 21, 2019 5:15:05 AM(UTC)
Bạn nói sai rồi, tui bảo đảm Hai Lúa không phải ông thần nước mặn đâu. Lúa mà gặp nước mặn là chết chắc.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice