Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: JohnP
#1 Posted : Tuesday, July 09, 2019 10:14:16 AM(UTC)
Please help. I got an error message when using youtube:

"An Error has occurred please report
Value cannot be null
Parameter name:value"

Thanks in advance.
User: Hai Lúa
#2 Posted : Wednesday, July 10, 2019 12:09:36 AM(UTC)
Originally Posted by: JohnP Go to Quoted Post
Please help. I got an error message when using youtube:

"An Error has occurred please report
Value cannot be null
Parameter name:value"

Thanks in advance.


Are you running the latest version?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: JohnP
#3 Posted : Wednesday, July 10, 2019 8:02:10 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Are you running the latest version?


Yes version 2.0.016 June 26, 2019. It's fine last week.

User: Cong tu
#4 Posted : Wednesday, July 10, 2019 9:57:33 AM(UTC)
Mình cũng bị vậy. Hôm thứ bảy chạy dược bây giò thì không,
User: Cong tu
#5 Posted : Wednesday, July 10, 2019 9:59:42 AM(UTC)
Mình xóa đi làm lại cũng không được. Trở lại v2.0.015 cũng bị như vậy
User: Cong tu
#6 Posted : Wednesday, July 10, 2019 10:05:00 AM(UTC)
Bài hát youtube có hiện vào queue trên cellphone một tí rồi mất
User: HoangCA
#7 Posted : Monday, July 29, 2019 4:44:49 PM(UTC)
Same problem on TkaraokeUSB running the latest version. I cannot play Youtube songs.
User: Cát Bụi
#8 Posted : Tuesday, July 30, 2019 6:20:44 AM(UTC)
Originally Posted by: HoangCA Go to Quoted Post
Same problem on TkaraokeUSB running the latest version. I cannot play Youtube songs.


What's song, it can't play?

User: Hai Lúa
#9 Posted : Tuesday, July 30, 2019 6:44:27 PM(UTC)
Fixed in v2.0.018
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice