Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: spaceship
#1 Posted : Tuesday, October 12, 2010 11:54:51 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
SD Nhac Tre TopHit 17_01 - Ung Hoang Phuc - Tam Su 2 Nguoi Dan Ong
SD Nhac Tre TopHit 17_02 - Hoang Chau - Nguoi Dan Ong Tham Lam
SD Nhac Tre TopHit 17_03 - Vinh Hoang - Khong Ai Khong Co Loi Lam
SD Nhac Tre TopHit 17_04 - Duy Manh - Loi Sam Hoi Cua Ke Hap Hoi
SD Nhac Tre TopHit 17_05 - Luong Bich Huu - Co Gai Trung Hoa
SD Nhac Tre TopHit 17_06 - Ly Hai - Noi Nao Tinh Yeu La Mai Mai
SD Nhac Tre TopHit 17_07 - Vu Quoc Viet - Mot Lan Nua Toi Bi Lua Doi
SD Nhac Tre TopHit 17_08 - Hoang Chau - Yeu Minh Anh Thoi
SD Nhac Tre TopHit 17_09 - Truong Dan Huy - Nguoi Toi Yeu Chua Tung Yeu Toi
SD Nhac Tre TopHit 17_10 - Lam Hung - Hay Xoa Di Niem Dau
SD Nhac Tre TopHit 17_11 - Duy Manh - Anh Mong Em
SD Nhac Tre TopHit 17_12 - Luong Bich Huu - Dam Trong Tim
SD Nhac Tre TopHit 17_13 - Vinh Hoang - Bai Viet Rieng Cho Em
SD Nhac Tre TopHit 17_14 - Vu Quoc Viet - Uong Say Lam Chi
SD Nhac Tre TopHit 17_15 - Hoang Chau - Em Khong Buon Nhung Se Khong Khoc
SD Nhac Tre TopHit 17_16 - May Trang & Pham Khanh Hung - Chac Anh Co Yeu Em
SD Nhac Tre TopHit 17_17 - Lam Hung - Moi Nguoi Mot Qua Khu
SD Nhac Tre TopHit 17_18 - Duy Manh - Phai Chang Toi Yeu 2 Nguoi
SD Nhac Tre TopHit 17_19 - Ly Hai - Danh Thoi Mat Nhau
SD Nhac Tre TopHit 17_20 - The Bells - Vi Doi Con Tinh Yeu
SD Nhac Tre TopHit 17_21 - Vinh Hoang - Hoi Nguoi Tinh
SD Nhac Tre TopHit 17_22 - Phuong Thanh - Mua Sa
SD Nhac Tre TopHit 17_23 - Duy Manh - Xin Cho Em Mot Co Hoi
SD Nhac Tre TopHit 17_24 - Lam Hung - Ke Da Tinh
SD Nhac Tre TopHit 17_25 - Hoang Chau - Em Se Khong Buon
SD Nhac Tre TopHit 17_26 - Xuan Phu - Ve Day Nghe Em
SD Nhac Tre TopHit 17_27 - Luong Bich Huu - Gian Nhau De Yeu Anh Nhieu Hon
SD Nhac Tre TopHit 17_28 - Vu Quoc Viet - Yeu Nguoi Vo Tam
SD Nhac Tre TopHit 17_29 - Vinh Hoang - Xe Doi Trai Tim
SD Nhac Tre TopHit 17_30 - Hoang Chau - Muon Mang

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:42:55 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: T_P
#2 Posted : Wednesday, October 13, 2010 4:32:19 AM(UTC)
Nhạc Trẻ Tophit 17_01 - Ưng Hoàng Phúc & Vủ Quốc Việt - Tâm Sự 2 Người Đàn Ông
Nhạc Trẻ Tophit 17_02 - Hoàng Châu - Người Đàn Ông Tham Lam
Nhạc Trẻ Tophit 17_03 - Vỉnh Hoàng - Không Ai Không Có Lỗi Làm
Nhạc Trẻ Tophit 17_04 - Duy Mạnh - Lời Sám Hối Của Kẻ Hấp Hối
Nhạc Trẻ Tophit 17_05 - Lưu Bích Hữu - Cô Gái Trung Hoa
Nhạc Trẻ Tophit 17_06 - Lý Hải - Nơi Nào Tình Yêu Là Mãi Mãi
Nhạc Trẻ Tophit 17_07 - Vủ Quốc Việt - Một Lần Nữa Tôi Bị Lừa Dối
Nhạc Trẻ Tophit 17_08 - Hoàng Châu - Yêu Mình Anh Thôi
Nhạc Trẻ Tophit 17_09 - Trương Đan Huy - Người Tôi Yêu Chưa Từng Yêu Tôi
Nhạc Trẻ Tophit 17_10 - Lâm Hùng - Hãy Xoá Đi Niềm Đau
Nhạc Trẻ Tophit 17_12 - Lưu Bích Hữu - Đâm Trong Tim
Nhạc Trẻ Tophit 17_13 - Vinh Hoàng - Bài Viết Riêng Cho Em
Nhạc Trẻ Tophit 17_14 - Vủ Quốc Việt - Uống Say Làm Chi
Nhạc Trẻ Tophit 17_15 - Hoàng Châu - Em Không Buồn Nhưng Sẻ Không Khóc
Nhạc Trẻ Tophit 17_16 - Mây Trắng & Phạm Khánh Hùng -chắc Anh Có Yêu Em
Nhạc Trẻ Tophit 17_17 - Lâm Hùng - Mỗi Người Một Quá Khứ
Nhạc Trẻ Tophit 17_18 - Duy Mạnh - Phải Chăng Tôi Yêu 2 Người
Nhạc Trẻ Tophit 17_19 - Lý Hải - Đành Thôi Mất Nhau
Nhạc Trẻ Tophit 17_20 - The Bell - Vì Đời Còn Tình Yêu
Nhạc Trẻ Tophit 17_21 - Vỉnh Hoàng - Hỡi Người Tình
Nhạc Trẻ Tophit 17_22 - Phương Thanh - Mưa Sa
Nhạc Trẻ Tophit 17_23 - Duy Mạnh - Xin Cho Em Một Cơ Hội
Nhạc Trẻ Tophit 17_24 - Lâm Hùng - Kẻ Đa Tình
Nhạc Trẻ Tophit 17_25 - Hoàng Châu - Em Sẽ Không Buôn
Nhạc Trẻ Tophit 17_26 - Xuân Phú - Về Đây Nghe Em
Nhạc Trẻ Tophit 17_27 - Lưu Bích Hữu - Giận Nhau Để Yêu Anh Nhiều Hơn
Nhạc Trẻ Tophit 17_28 - Vủ Quốc Việt - Người Yêu Vô Tâm
Nhạc Trẻ Tophit 17_29 - Vỉnh Hoàng - Sẻ Đôi Trái Tim
Nhạc Trẻ Tophit 17_30 - Hoàng Châu - Muộn Màng
Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice