Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: iApple
#1 Posted : Tuesday, May 14, 2019 3:06:54 PM(UTC)
Hi all,

Could anyone please show me how do i connect my Wharfedale Diamond Sub SW 150 to my mixer Yamaha mixer emx2000.

Thank you very much
User: Ba Chéo
#2 Posted : Wednesday, May 15, 2019 11:19:50 AM(UTC)
Cắm vào đường mon1 hay 2.
Hoặc câm vào đường ST1, ST2.
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: iApple
#3 Posted : Wednesday, May 15, 2019 4:00:18 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Cắm vào đường mon1 hay 2.
Hoặc câm vào đường ST1, ST2.Thanks bác, e đã cắm thử cắm Mon1,Mon2,Stereo1,Stereo 2 vào dường inpút của SUB nhưng tiếng bass phát ra từ sub ko được mạnh cho lắm ,mạc dù volume đã chỉnh lên gần 70%.
User: Ba Chéo
#4 Posted : Wednesday, May 15, 2019 5:50:30 PM(UTC)
Originally Posted by: iApple Go to Quoted Post
Thanks bác, e đã cắm thử cắm Mon1,Mon2,Stereo1,Stereo 2 vào dường inpút của SUB nhưng tiếng bass phát ra từ sub ko được mạnh cho lắm ,mạc dù volume đã chỉnh lên gần 70%.


Nhớ vặn nút mon trên channel lên và nút mom trên chỗ main lên
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice