Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Mr. Jack
#1 Posted : Saturday, February 23, 2019 11:47:33 PM(UTC)
Mình định làm thêm cái PCM90 kết hợp với XR12 để chỉnh phần Mics, không biết có được không mọi người, và kết hợ cũng như chỉnh như thế nào vậy?
User: Ba Chéo
#2 Posted : Saturday, March 30, 2019 2:21:01 AM(UTC)
Có hai cách.
1)- Tui làm cách này và ít có người chơi giống tui. Cắm thẳng cái mic vô PCM90-iput rồi từ output của PCM90 chạy vô XR12 channel.
2)- Cách này mọi người vẫn xài. Hơi phức tạp cho ngừoi mới chơi chút xíu.
Cần kiên nhẫn. Cắm XR12 AUX vô PCM90-input rồi từ PCM90-output cắm vô XR12-input channel. Sau đó vào màn hình route cái channel mà mình có cái mic vô AUX có PCM90. Từ cái AUX mình bắt đầu có signal và mình biết sẽ send đi đâu.

Cách thứ 3 [biggrin] hỏi Tommy Tèo đi.

Edited by user Saturday, March 30, 2019 2:38:46 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Tommy Tèo
#3 Posted : Thursday, April 04, 2019 5:21:01 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Có hai cách.
1)- Tui làm cách này và ít có người chơi giống tui. Cắm thẳng cái mic vô PCM90-iput rồi từ output của PCM90 chạy vô XR12 channel.
2)- Cách này mọi người vẫn xài. Hơi phức tạp cho ngừoi mới chơi chút xíu.
Cần kiên nhẫn. Cắm XR12 AUX vô PCM90-input rồi từ PCM90-output cắm vô XR12-input channel. Sau đó vào màn hình route cái channel mà mình có cái mic vô AUX có PCM90. Từ cái AUX mình bắt đầu có signal và mình biết sẽ send đi đâu.

Cách thứ 3 [biggrin] hỏi Tommy Tèo đi.


Ai kiu tui đó ?
User: loslobo
#4 Posted : Monday, April 08, 2019 10:06:11 PM(UTC)
Mình dùng TRS cable, not TS or XLR. very simple.
User: Mr. Jack
#5 Posted : Sunday, April 28, 2019 9:34:18 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Có hai cách.
1)- Tui làm cách này và ít có người chơi giống tui. Cắm thẳng cái mic vô PCM90-iput rồi từ output của PCM90 chạy vô XR12 channel.
2)- Cách này mọi người vẫn xài. Hơi phức tạp cho ngừoi mới chơi chút xíu.
Cần kiên nhẫn. Cắm XR12 AUX vô PCM90-input rồi từ PCM90-output cắm vô XR12-input channel. Sau đó vào màn hình route cái channel mà mình có cái mic vô AUX có PCM90. Từ cái AUX mình bắt đầu có signal và mình biết sẽ send đi đâu.

Cách thứ 3 [biggrin] hỏi Tommy Tèo đi.


Trên xr12 mình adj thế nào, có cần cut hết effect trên xr không?
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice