Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Jetli
#1 Posted : Sunday, March 03, 2019 1:55:54 PM(UTC)
Bạn nào có bài Karaoke Vợ Chồng Quê - Ngọc Hạ & Thiên Tôn
cho mình xin nha.

Cam ơn thiêt nhiêu!
User: TungChangKTV
#2 Posted : Saturday, March 09, 2019 11:44:43 AM(UTC)
Originally Posted by: Jetli Go to Quoted Post
Bạn nào có bài Karaoke Vợ Chồng Quê - Ngọc Hạ & Thiên Tôn
cho mình xin nha.

Cam ơn thiêt nhiêu!


Bài này mình không có nhạc beat. Nếu bạn có nhạc beat chuẩn mình sẽ làm karaoke giúp bạn.
Users browsing this topic
Guest (3)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice