Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:44:48 PM(UTC)
Volume 16 - Một Thời Để Yêu

01. Anh Da Quen Mua Thu - Unknown
02. Xa Vang - Unknown
03. Anh Den Mau - Unknown
04. Duyen Tinh - Unknown
05. Dan Ba - Unknown
06. Mot Minh Trong Chieu Vang - Unknown
07. Tam Su Voi Anh - Unknown
08. Tinh - Unknown
09. Ben Nhau Ngay Vui - Unknown
10. Tinh Lo - Unknown
11. Mot Doi Yeu Anh - Unknown
12. Nhin Nhau Lan Cuoi - Unknown
13. Ke O Mien Xa - Unknown
14. Tuong Rang Da Quen - Unknown
15. Lai Mot Mua Mua - Unknown
16. Em La Tat Ca - Unknown
17. Mua Dong Ve Chua Anh - Unknown
18. Mot Thoi De Yeu - Unknown
19. Hai Hoa Rung Cho Em - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:38:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:44:57 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 16_01 - Unknown - Anh Da Quen Mua Thu
PVK 16_02 - Unknown - Xa Vang
PVK 16_03 - Unknown - Anh Den Mau
PVK 16_04 - Unknown - Duyen Tinh
PVK 16_05 - Unknown - Dan Ba
PVK 16_06 - Unknown - Mot Minh Trong Chieu Vang
PVK 16_07 - Unknown - Tam Su Voi Anh
PVK 16_08 - Unknown - Tinh
PVK 16_09 - Unknown - Ben Nhau Ngay Vui
PVK 16_10 - Unknown - Tinh Lo
PVK 16_11 - Unknown - Mot Doi Yeu Anh
PVK 16_12 - Unknown - Nhin Nhau Lan Cuoi
PVK 16_13 - Unknown - Ke O Mien Xa
PVK 16_14 - Unknown - Tuong Rang Da Quen
PVK 16_15 - Unknown - Lai Mot Mua Mua
PVK 16_16 - Unknown - Em La Tat Ca
PVK 16_17 - Unknown - Mua Dong Ve Chua Anh
PVK 16_18 - Unknown - Mot Thoi De Yeu
PVK 16_19 - Unknown - Hai Hoa Rung Cho Em
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:34:19 PM(UTC)
Strong name structure: %album% - %sex% - %song%.tksns

PVK 16_01 - Thiếu Nữ - Anh đã quên mùa thu
PVK 16_02 - Thiếu Nữ - Xa vắng
PVK 16_03 - Thanh Nam - Ánh đèn mầu
PVK 16_04 - Thiếu Nữ - Duyên tình
PVK 16_05 - Thanh Nam - Đàn bà
PVK 16_06 - Thiếu Nữ - Một mình trong chiều vắng
PVK 16_07 - Thiếu Nữ - Tâm sự với anh
PVK 16_08 - Thiếu Nữ - Tình
PVK 16_09 - Thiếu Nữ - Bên nhau ngày vui
PVK 16_10 - Thiếu Nữ - Tình lỡ
PVK 16_11 - Thiếu Nữ - Một đời yêu anh
PVK 16_12 - Thiếu Nữ - Nhìn nhau lần cuồi
PVK 16_13 - Thanh Nam - Kẻ ở miền xa
PVK 16_14 - Thiếu Nữ - Tưởng rằng đã quên
PVK 16_15 - Thiếu Nữ - Lại một mùa mưa
PVK 16_16 - Thiếu Nữ - Em là tất cả
PVK 16_17 - Thanh Nam - Mùa đông về chưa em
PVK 16_18 - Thiếu Nữ - Một thời để yêu
PVK 16_19 - Thanh Nam - Hái hoa rừng cho em

Edited by user Saturday, February 27, 2010 6:39:37 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice