Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: soleil
#1 Posted : Wednesday, January 30, 2019 3:24:38 PM(UTC)
ko publish songs đc, invalid username/pw hoài.Pls help.Đã thử uninstall and reinstall.Thnx.
User: Cát Bụi
#2 Posted : Thursday, January 31, 2019 1:26:46 AM(UTC)

Originally Posted by: soleil Go to Quoted Post
ko publish songs đc, invalid username/pw hoài.Pls help.Đã thử uninstall and reinstall.Thnx.


Soleil kiểm tra lại đã nhập đúng tài khoản LyricsDB chưa.
User: soleil
#3 Posted : Thursday, January 31, 2019 7:09:55 AM(UTC)
Dạ nhập trên trang web tkaraoke.com vô ok hết mà anh, ngoài chỗ đó còn chỗ nào nữa ko anh?
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice