Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Tommy Tèo
#1 Posted : Wednesday, January 16, 2019 5:08:01 PM(UTC)
Hiếm thấy ACE TK chơi dân ca quá , em mạo muội làm thử 1 bài coi có đc tặng gạch đá gì ko ! [cuoi 2]
Bài này em quất hơi đuối vì 1 mình em phải chống lại 3 con Yêu Nữ chân dài tu luyện lâu năm vì ... ế ! Phải chi có anh Hihi với anh Ba X hay KK phụ 1 tay thì đỡ quá ... [hahaha]
https://youtu.be/wUYlICbuKQg

Edited by user Wednesday, January 16, 2019 5:10:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: hihi206
#2 Posted : Thursday, January 17, 2019 4:43:12 AM(UTC)
Originally Posted by: Tommy Tèo Go to Quoted Post
Hiếm thấy ACE TK chơi dân ca quá , em mạo muội làm thử 1 bài coi có đc tặng gạch đá gì ko ! [cuoi 2]
Bài này em quất hơi đuối vì 1 mình em phải chống lại 3 con Yêu Nữ chân dài tu luyện lâu năm vì ... ế ! Phải chi có anh Hihi với anh Ba X hay KK phụ 1 tay thì đỡ quá ... [hahaha]
https://youtu.be/wUYlICbuKQg


Các em ở xa thành phố nên ế nè, zớt luôn 3 em đi a. Tèo, mối hời như dzậy A3 mà biết thì mất trắng đó nhe ! [laugh] [dance 2]
User: Tommy Tèo
#3 Posted : Friday, January 18, 2019 8:24:16 PM(UTC)
Originally Posted by: hihi206 Go to Quoted Post
Các em ở xa thành phố nên ế nè, zớt luôn 3 em đi a. Tèo, mối hời như dzậy A3 mà biết thì mất trắng đó nhe ! [laugh] [dance 2]


Ăn hỏng hết nên mới kêu mấy anh phụ đó , chứ ăn được hết là em zớt luôn rồi [hahaha]
User: hihi206
#4 Posted : Saturday, January 19, 2019 8:49:25 AM(UTC)
Originally Posted by: Tommy Tèo Go to Quoted Post
Ăn hỏng hết nên mới kêu mấy anh phụ đó , chứ ăn được hết là em zớt luôn rồi [hahaha]


Ba em đó đều trắng đẹp đã lỡ ăn rồi nhả ra làm gì uổng lắm a. Tèo ơi [cuoi] [nhat ma]

Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice