Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:37:13 PM(UTC)
Volume 12 - Tình Bơ Vơ

01. Hanh Trang Gia Tu - Unknown
02. Go Cua - Unknown
03. Han Do Ban - Unknown
04. Pho Buon - Unknown
05. Thuong Hoai Ngan Nam - Unknown
06. Muoi Sau Trang Tron - Unknown
07. Neu Vang Nang - Unknown
08. Loi Tinh Buon - Unknown
09. Chieu Nay Khong Co Em - Unknown
10. Nguoi Di Ngoai Pho - Unknown
11. Hoang Vu - Unknown
12. Hoa Muoi Gio - Unknown
13. Cho Em Niem Yeu - Unknown
14. Mua Nua Dem - Unknown
15. Ve Duoi Mai Nha - Unknown
16. Tinh Yeu Tra Lai Trang Sao - Unknown
17. Cho Nguoi - Unknown
18. Sao Chua Thay Hoi Am - Unknown
19. Con Nho Chopin - Unknown
20. Ga Chieu - Unknown
21. Bai Hat Cho Nguoi Ky Nu - Unknown
22. Tinh Bo Vo - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:39:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:37:28 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 12_01 - Unknown - Hanh Trang Gia Tu
PVK 12_02 - Unknown - Go Cua
PVK 12_03 - Unknown - Han Do Ban
PVK 12_04 - Unknown - Pho Buon
PVK 12_05 - Unknown - Thuong Hoai Ngan Nam
PVK 12_06 - Unknown - Muoi Sau Trang Tron
PVK 12_07 - Unknown - Neu Vang Nang
PVK 12_08 - Unknown - Loi Tinh Buon
PVK 12_09 - Unknown - Chieu Nay Khong Co Em
PVK 12_10 - Unknown - Nguoi Di Ngoai Pho
PVK 12_11 - Unknown - Hoang Vu
PVK 12_12 - Unknown - Hoa Muoi Gio
PVK 12_13 - Unknown - Cho Em Niem Yeu
PVK 12_14 - Unknown - Mua Nua Dem
PVK 12_15 - Unknown - Ve Duoi Mai Nha
PVK 12_16 - Unknown - Tinh Yeu Tra Lai Trang Sao
PVK 12_17 - Unknown - Cho Nguoi
PVK 12_18 - Unknown - Sao Chua Thay Hoi Am
PVK 12_19 - Unknown - Con Nho Chopin ?
PVK 12_20 - Unknown - Ga Chieu
PVK 12_21 - Unknown - Bai Hat Cho Nguoi Ky Nu
PVK 12_22 - Unknown - Tinh Bo Vo
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:23:23 PM(UTC)
Strong name structure: %album% - %sex% - %song%.tksns

PVK 12_01 - Thanh Nam - Hành trang giã từ
PVK 12_02 - Thiếu Nữ - Gõ cửa
PVK 12_03 - Thanh Nam - Hận đồ bàn
PVK 12_04 - Thiếu Nữ - Phố buồn
PVK 12_05 - Thiếu Nữ - Thương hoài ngàn năm
PVK 12_06 - Thiếu Nữ - Mười sáu trăng tròn
PVK 12_07 - Thanh Nam - Nếu vắng nàng
PVK 12_08 - Thiếu Nữ - Lời tình buồn
PVK 12_09 - Thanh Nam - Chiều nay không có em
PVK 12_10 - Thanh Nam - Người đi ngoài phố
PVK 12_11 - Thiếu Nữ - Hoang vu
PVK 12_12 - Thiếu Nữ - Hoa mười giờ
PVK 12_13 - Thiếu Nữ - Cho em niềm yêu (Bad Boys Blue Gimme Gimme Your Lovin')
PVK 12_14 - Thanh Nam - Mưa nửa đêm
PVK 12_15 - Thiếu Nữ - Về dưới mái nhà
PVK 12_16 - Thanh Nam - Tình yêu trả lại trăng sao
PVK 12_17 - Thiếu Nữ - Chờ người
PVK 12_18 - Thanh Nam - Sao chưa thấy hồi âm
PVK 12_19 - Thanh Nam - Còn nhớ Chopin (Gazebo I Like Chopin)
PVK 12_20 - Thiếu Nữ - Ga chiều
PVK 12_21 - Thanh Nam - Bài hát cho người kỹ nữ
PVK 12_22 - Thanh Nam, Thiếu Nữ - Tình bơ vơ (Tân Cổ)

Edited by user Saturday, February 27, 2010 6:38:18 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice