Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages<1234>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#21 Posted : Wednesday, January 09, 2019 4:33:10 AM(UTC)
Bán gì thì mất chứ bán thân nó mập lên, sướng nữa.
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: hihi206
#22 Posted : Thursday, January 10, 2019 1:10:14 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Bán gì thì mất chứ bán thân nó mập lên, sướng nữa.


Trâu già như em không biết có người mua không? Trẻ như a. Tèo là chắc cú luôn, vừa có tiền vừa được cỡi nữa, thích quá đi thôi ! [cuoi 2] [dance 2]

User: Tommy Tèo
#23 Posted : Thursday, January 10, 2019 1:35:26 AM(UTC)
Originally Posted by: hihi206 Go to Quoted Post
Trâu già như em không biết có người mua không? Trẻ như a. Tèo là chắc cú luôn, vừa có tiền vừa được cỡi nữa, thích quá đi thôi ! [cuoi 2] [dance 2]Đồ cổ như 2 anh mới Là vô giá và rất cần được đấu giá ! [cuoi 2]
User: hihi206
#24 Posted : Sunday, January 13, 2019 1:05:26 PM(UTC)
Originally Posted by: Tommy Tèo Go to Quoted Post
Đồ cổ như 2 anh mới Là vô giá và rất cần được đấu giá ! [cuoi 2]


Uả sao không ai chịu bán dzậy, A3 thích có tiền lại được sướng chắc chịu bán đó, a. Tèo hỏi thử coi [laugh] [cau ng]
User: Tommy Tèo
#25 Posted : Sunday, January 13, 2019 4:55:13 PM(UTC)
Originally Posted by: hihi206 Go to Quoted Post
Uả sao không ai chịu bán dzậy, A3 thích có tiền lại được sướng chắc chịu bán đó, a. Tèo hỏi thử coi [laugh] [cau ng]


Tội môi giới bán ...thân này bọn nhà sản cho bốc lịch nặng lắm anh ơi, mà nhất là người già nữa ! Thôi cho em xin ! [cuoi 2] [cuoi 2]
User: Ba Chéo
#26 Posted : Monday, January 14, 2019 12:15:29 AM(UTC)
Originally Posted by: Tommy Tèo Go to Quoted Post
Tội môi giới bán ...thân này bọn nhà sản cho bốc lịch nặng lắm anh ơi, mà nhất là người già nữa ! Thôi cho em xin ! [cuoi 2] [cuoi 2]


Tụi sản nó là sư tổ bán thân, sợ gì.?
Tèo cứ vừa hát vừa bán rồi nói rằng: Tui yêu nghệ thụt. [lol]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: hihi206
#27 Posted : Monday, January 14, 2019 12:56:01 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Tụi sản nó là sư tổ bán thân, sợ gì.?
Tèo cứ vừa hát vừa bán rồi nói rằng: Tui yêu nghệ thụt. [lol]


Đã bán thì bán cho đáng kiếm 3 vòng còn chuẫn, khu cấm địa còn khít là lời rùi sợ gì [laugh] [nhat ma]

User: Tommy Tèo
#28 Posted : Monday, January 14, 2019 2:43:11 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Tụi sản nó là sư tổ bán thân, sợ gì.?
Tèo cứ vừa hát vừa bán rồi nói rằng: Tui yêu nghệ thụt. [lol]


Sợ ko được cầm ...micro nữa anh à [cuoi 2]
Mình mà nói zậy nó bảo " bắt người cũng là nghệ thụt ! [cuoi 2] tao nà nuật, nuật nà tao ![hahaha]
User: Tommy Tèo
#29 Posted : Monday, January 14, 2019 2:48:23 AM(UTC)
Originally Posted by: hihi206 Go to Quoted Post
Đã bán thì bán cho đáng kiếm 3 vòng còn chuẫn, khu cấm địa còn khít là lời rùi sợ gì [laugh] [nhat ma]Cái vụ bán thân này nhường cho 2 anh lão làng chứ em thua , em chưa đủ trình đâu , đi mua còn ko xong đây ! [hahaha]
User: hihi206
#30 Posted : Tuesday, January 15, 2019 2:48:28 AM(UTC)
Originally Posted by: Tommy Tèo Go to Quoted Post
Cái vụ bán thân này nhường cho 2 anh lão làng chứ em thua , em chưa đủ trình đâu , đi mua còn ko xong đây ! [hahaha]Oh tiếc zậy ! Mua cũng không xong, bán cũng chưa được [biggrin] [nhat ma]
Users browsing this topic
Guest
4 Pages<1234>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice