Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Friday, October 08, 2010 12:35:07 AM(UTC)
Các bạn có thể bỏ thêm "!!" vào sau folder name để báo cho TKaraokePro biết đĩa đó có audio ngượt. Xem trang này để biết thêm chi tiết.

Đây là hình minh họa cho PBNK collection:
UserPostedImage

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:37:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: ALF
#2 Posted : Friday, October 08, 2010 4:16:02 AM(UTC)
I tested my PBN12/14/19/20 have standard audio tracks (1=Vocal and 2= Intruments). Am I missing somethings?
“Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Hoạ chăng chừa rượu với chừa trà.”

===
Tú Xương
User: T_P
#3 Posted : Friday, October 08, 2010 4:28:25 AM(UTC)
ALF wrote:
I tested my PBN12/14/19/20 have standard audio tracks (1=Vocal and 2= Intruments). Am I missing somethings?

Standard audio track = nhạc có tiếng ca sỉ TRACK #1 , Karaoke track #2 [biggrin]
Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
User: ALF
#4 Posted : Friday, October 08, 2010 5:07:49 AM(UTC)
T_P wrote:
Standard audio track = nhạc có tiếng ca sỉ TRACK #1 , Karaoke track #2 [biggrin]He noted "!!" on PBN12/14/19/20 + others as "Non-Standard" - What do I miss? [confused] ](*,)
“Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Hoạ chăng chừa rượu với chừa trà.”

===
Tú Xương
User: T_P
#5 Posted : Friday, October 08, 2010 5:23:44 AM(UTC)
ALF wrote:
He noted "!!" on PBN12/14/19/20 + others as "Non-Standard" - What do I miss? [confused] ](*,)

Cái nầy dùng cho tkaraoke pro version :
- khi dvd có các bài nhạc TIẾNG CA SỈ Ở TRACK #2 thì thêm 2 cái dấu "!!" nầy vào cưối FOLDER của dvd đó và khi dùng tkaraoke pro để chơi thì nó tự động (auto swap)chuyển tiếng ca sỉ về track #1 và karaoke track #2 [thumbup] ( thay vì phải dùng TKT convert để chuyển audio track)

đọc thêm trang nầy ALF :
http://forum.tkaraoke.co...racks-automatically.aspx
Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
User: ALF
#6 Posted : Friday, October 08, 2010 5:52:47 AM(UTC)
Hello TeePee,

Thank you for the info - I know how both versions are supposed to work. PBN12/14/19/20 are in standard format and V marked them as non-standard. This would confused some people!
“Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Hoạ chăng chừa rượu với chừa trà.”

===
Tú Xương
User: T_P
#7 Posted : Friday, October 08, 2010 8:29:59 AM(UTC)
ALF wrote:
Hello TeePee,

Thank you for the info - I know how both versions are supposed to work. PBN12/14/19/20 are in standard format and V marked them as non-standard. This would confused some people!

That is in your end ALF[sneaky]
Tôi mới rip lại dvd9 và các dvd đó điều có "tiếng ca sỉ hát ở track#2"
Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
User: Hai Lúa
#8 Posted : Friday, October 08, 2010 8:42:08 AM(UTC)
If you have a shrinked version of these disc (i.e. you ripped from an encoded DVD, not original), the audio position might be different from what I have due to the encoding software (i.e. DVD9 to DVD5) might change the audio position as part of its encoding process. This might also happen if you have original and I have DVD5.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: ALF
#9 Posted : Friday, October 08, 2010 9:28:29 AM(UTC)
Vcdz382 wrote:
This might also happen if you have original and I have DVD5.


Thank you for the explaination - I extracted my VOBs from the original DVDs and all my PBNs have standard format. [laugh]
“Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Hoạ chăng chừa rượu với chừa trà.”

===
Tú Xương
User: Hai Lúa
#10 Posted : Friday, October 08, 2010 9:39:52 AM(UTC)
ALF wrote:
Thank you for the explaination - I extracted my VOBs from the original DVDs and all my PBNs have standard format. [laugh]

How large is your PBNK 14 folder?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice