Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hồng Phúc
#1 Posted : Wednesday, October 24, 2018 12:40:32 PM(UTC)
Link down dual track nằm trong phần mô tả của video trên youtube

https://youtu.be/MEmFiLX8bKk
User: Hung Nguyen Aust
#2 Posted : Tuesday, October 30, 2018 4:34:59 PM(UTC)
thanks ban con bai nhac thanh ca nao khac khong
User: Hồng Phúc
#3 Posted : Tuesday, October 30, 2018 5:33:47 PM(UTC)
Còn một ít nhưng chưa làm bạn à. Vì mình không có nhiều thời gian. Khi nào có mình sẽ up chia sẻ cùng mọi người. Mình không giữ làm của riêng đâu. Chào bạn
User: Hung Nguyen Aust
#4 Posted : Tuesday, October 30, 2018 5:35:20 PM(UTC)
cam on truoc
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice