Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:52:22 PM(UTC)
Volume 21 - Bên Nhau Đêm Nay

01. Nhin Nhau Lan Cuoi - Unknown
02. Mua - Unknown
03. Dau Chan Ky Niem - Unknown
04. Nhin Nhung Mua Thu Di - Unknown
05. Chuyen Tinh Lan Va Diep - Unknown
06. Gui Ve Anh - Unknown
07. Gia Tu Vu Khi - Unknown
08. Canh Buom Xua - Unknown
09. Toi Van Nho - Unknown
10. Chuyen Tinh Nguu Lang Chuc Nu - Unknown
11. Mua Mua Di Qua - Unknown
12. Chuyen Tinh Khong Suy Tu - Unknown
13. Ben Anh Dem Nay - Unknown
14. Nhip Cau Tri Am - Unknown
15. Vet Thu Tren Lung Ngua Hoang - Unknown
16. Ngay Xua Anh Noi - Unknown
17. Noi Dau Diu Dang - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:39:32 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:52:29 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 21_01 - Unknown - Nhin Nhau Lan Cuoi
PVK 21_02 - Unknown - Mua
PVK 21_03 - Unknown - Dau Chan Ky Niem
PVK 21_04 - Unknown - Nhin Nhung Mua Thu Di
PVK 21_05 - Unknown - Chuyen Tinh Lan Va Diep
PVK 21_06 - Unknown - Gui Ve Anh
PVK 21_07 - Unknown - Gia Tu Vu Khi
PVK 21_08 - Unknown - Canh Buom Xua
PVK 21_09 - Unknown - Toi Van Nho
PVK 21_10 - Unknown - Chuyen Tinh Nguu Lang Chuc Nu
PVK 21_11 - Unknown - Mua Mua Di Qua
PVK 21_12 - Unknown - Chuyen Tinh Khong Suy Tu
PVK 21_13 - Unknown - Ben Anh Dem Nay
PVK 21_14 - Unknown - Nhip Cau Tri Am
PVK 21_15 - Unknown - Vet Thu Tren Lung Ngua Hoang
PVK 21_16 - Unknown - Ngay Xua Anh Noi
PVK 21_17 - Unknown - Noi Dau Diu Dang
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice