Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Friday, October 05, 2018 5:35:38 AM(UTC)
Chê hát dở => đâm.
Hộng cho chăn gối => đâm

Gì kỳ quá dzậy.
[cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]


https://www.nguoi-viet.c...ot-ong-o-florida-bi-dam/
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: KDDo
#2 Posted : Friday, October 05, 2018 8:22:49 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Chê hát dở => đâm.
Hộng cho chăn gối => đâm

Gì kỳ quá dzậy.
[cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]


https://www.nguoi-viet.c...ot-ong-o-florida-bi-dam/


Cặp này từ Houston mới dọn qua Florida !!

[cuoi 2] [dance 2] [cung ly] [cung ly]
... u
User: ISAYGLD
#3 Posted : Friday, October 05, 2018 1:15:33 PM(UTC)
Phải chi ở lại Houston là êm rồi, qua FL hít nhằm gió (zâm) đâm
[lol] [lol] [lol]
User: Ba Chéo
#4 Posted : Friday, October 05, 2018 2:46:25 PM(UTC)
Xuất chiêu hay quá.

[vo tay] [vo tay] [vo tay]

Edited by user Friday, October 05, 2018 2:50:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Tommy Tèo
#5 Posted : Friday, October 05, 2018 4:22:56 PM(UTC)
Đang tính up thêm mấy bài nữa mà lại sợ up nhiều quá bị .... Đâm nên thôi đành nhịn ! Kakaka
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice