Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: JohnP
#1 Posted : Thursday, June 28, 2018 5:13:07 PM(UTC)
Hi,
Nhờ anh em coi đùm.
TKpro 134. Khi hát xong bài hát từ youtube F2, qua bài hát kế tiếp từ hard drive video của bài hát từ youtube nằm luôn trên màn hình, âm thanh thì ok. (thí dụ bài Chờ người / Như Quỳnh từ youtube xong rồi hát bất cứ bài nào trong hard drive sẽ thấy video bài youtube Chờ người stuck on screen)
Cám ơn trước
User: Cát Bụi
#2 Posted : Thursday, June 28, 2018 7:08:10 PM(UTC)
Anh update Graphic card driver xem
User: JohnP
#3 Posted : Thursday, June 28, 2018 7:50:23 PM(UTC)
Originally Posted by: Cát Bụi Go to Quoted Post
Anh update Graphic card driver xem


Hi Cát Bụi, video driver của 2 máy laptops up to date. Phần đông nó chỉ xảy ra khi chuyển từ youtube songs to hard drive songs. Video Không có bị stuck nếu tiếp tục hát youtube songs.
User: TieuLinhTu
#4 Posted : Saturday, July 21, 2018 11:39:02 PM(UTC)
Hi Cat Bui,

This is happening to my tpro too. Is youtube updating their ui?
This is really annoying. I have to restart tpro!
User: Nu_B
#5 Posted : Tuesday, July 24, 2018 4:14:21 PM(UTC)
Originally Posted by: TieuLinhTu Go to Quoted Post
Hi Cat Bui,

This is happening to my tpro too. Is youtube updating their ui?
This is really annoying. I have to restart tpro!

Confirmed. This is a bug [watching]
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: g2345c
#6 Posted : Wednesday, July 25, 2018 1:13:42 PM(UTC)
i've got this same issue.

User: Cát Bụi
#7 Posted : Sunday, September 30, 2018 7:43:07 PM(UTC)
User: TieuLinhTu
#8 Posted : Sunday, September 30, 2018 9:21:01 PM(UTC)
Originally Posted by: Cát Bụi Go to Quoted Post


Cát Bụi,

Mình chưa muốn dùng ver 2 vì vẩn cần dùng vst effect ! Bạn không sửa cái bug này và youtube problems?
User: Hai Lúa
#9 Posted : Sunday, September 30, 2018 9:28:04 PM(UTC)
Originally Posted by: TieuLinhTu Go to Quoted Post
Cát Bụi,

Mình chưa muốn dùng ver 2 vì vẩn cần dùng vst effect ! Bạn không sửa cái bug này và youtube problems?


You can still use VST Effects in v2.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice