Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Tommy Tèo
#1 Posted : Friday, September 14, 2018 7:16:44 AM(UTC)
Tiếp tục chương trình luyện công Võ Khỉ , em lại tập đu dây theo anh 3

Lời tình viết vội : https://youtu.be/55qEgyFeHKs

Thân mời AE ... ném đá [hahaha]

Edited by user Friday, September 14, 2018 7:36:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: hihi206
#2 Posted : Friday, September 14, 2018 7:51:40 AM(UTC)
Originally Posted by: Tommy Tèo Go to Quoted Post
Tiếp tục chương trình luyện công Võ Khỉ , em lại tập đu dây theo anh 3

Lời tình viết vội : https://youtu.be/55qEgyFeHKs

Thân mời AE ... ném đá [hahaha]


*Bài Lời Tình Viết Vội giọng ca giàu cảm xúc hay lắm ! [vo tay] [cung ch] [dj]

User: Tommy Tèo
#3 Posted : Friday, September 14, 2018 7:57:43 AM(UTC)
Originally Posted by: hihi206 Go to Quoted Post
*Bài Lời Tình Viết Vội giọng ca giàu cảm xúc hay lắm ! [vo tay] [cung ch] [dj]Hehe anh lại khen em , bửa nào a tặng em cục gạch đá kiểu Pháp coi nó ra nàm thao ! [hahaha]
Cái bài Nhật ký 2 đứa mình em hát 3 lần đều bị rè dù đã đúng tone ! Bực thiệt ! Chắc nó trúng ngay khúc tần số rè của em quá [hahaha]
User: Ba Chéo
#4 Posted : Friday, September 14, 2018 12:33:48 PM(UTC)
Originally Posted by: Tommy Tèo Go to Quoted Post
Tiếp tục chương trình luyện công Võ Khỉ , em lại tập đu dây theo anh 3

Lời tình viết vội : https://youtu.be/55qEgyFeHKs

Thân mời AE ... ném đá [hahaha]


Hay quá Tèo. Chắc Lệnh Hồ Xung mê tơi tả luôn.

[bong 21] [bong 21] [bong 21]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Tommy Tèo
#5 Posted : Friday, September 14, 2018 5:07:52 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Hay quá Tèo. Chắc Lệnh Hồ Xung mê tơi tả luôn.

[bong 21] [bong 21] [bong 21]


Ý anh khen chân em dài tới ... Nách à ? [hahaha] [hahaha]
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice