Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123
Options
Go to last post Go to first unread
User: Mì Bolsa
#21 Posted : Monday, November 13, 2017 9:48:10 AM(UTC)
Đây nè: Bỏ ra 2 phút là thành guru pitch shifter. Mình không có X32, nhưng mình nghỉ nó sử dung giống nhau.

https://www.youtube.com/watch?v=4hx7I34SvYA
Smart Karaoke P A X
Mic: Sen e935, Audix OM5
Mixer XR12
BBE 482i Sonic Max. <== Now XR-12
DBX 286S Preamp <== Now XR-12
Low cost 300W Amp <== Now IP500
KPro Stage Pro 600W <== Now IP500
User: baraider
#22 Posted : Thursday, August 30, 2018 8:20:11 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Cuối tuần này hy vọng sẽ có thời gian vọc. Cái Sub bị hư mà còn chưa lấy serial # để file warranty claim nữa [lol]. Để lâu warranty nó expire là xong hàng [sneaky]

My goal is to control the x32/Air via TKaraokeUSB luôn. Khi cần lên/xuống tông, user chọn ở TKaraokeUSB và TKaraokeUSB sẽ communicate với x32/Air để apply Pitch Shift. Muốn đạt được điều này trước tiên phải biết cách apply Pitch Shift manually trên console [lol]

I wonder if you have any updates on the pitch shifting on TkaraokeUSB. I read all the changelog for the USB version and didn't see any mention since this post.
I'm getting my gears ready and want to get familiar with this.
Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice