Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Mì Bolsa
#1 Posted : Thursday, August 23, 2018 11:32:48 AM(UTC)
What happens to my posts, Hai Lua?

Did my post violate forum rules? If so let me know, otherwise, this is not right
Smart Karaoke P A X
Mic: Sen e935, Audix OM5
Mixer XR12
BBE 482i Sonic Max. <== Now XR-12
DBX 286S Preamp <== Now XR-12
Low cost 300W Amp <== Now IP500
KPro Stage Pro 600W <== Now IP500
User: Ba Chéo
#2 Posted : Thursday, August 23, 2018 6:14:08 PM(UTC)
Originally Posted by: Mì Bolsa Go to Quoted Post
What happens to my posts, Hai Lua?

Did my post violate forum rules? If so let me know, otherwise, this is not right


Yes it is Mì.
Tự mình phải biết.
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Mì Bolsa
#3 Posted : Wednesday, August 29, 2018 2:29:05 PM(UTC)
:-) How so 3X?

I post an informative about P A X volume settings so the users if any can get the best sound of it. I answer a new member asking how to connect a Nvidia to X12 using Tkaraoke. Same new member asks what feature on P A X that better than from other. I just simply answer/explain. This new member then posts hopping Tkaraoke can incorporate P A X's SSM into Tkaraoke. All of these posts are removed

Now can you tell me where the violations?! Or this forum do not want other people to know there are other players out there worth to looking at?

If HL asks me I would tell him how. But instead, he deletes all the posts. Of course, he can always ask me to change or let me know the content is not fit his taste or this forum

We are here for ONE purpose only - settings up the BEST karaoke system at the least cost of we know how, at least for me

That's being said. I'm 100% supportive this forum. If I'm out of line, please let me know. I want a constructive conversation, no BS, just straight talk

*************

:-) Là thế nào 3X?

Mình đăng một thông tin về các cài đặt âm lượng P A X để nếu có người dùng có thể có được âm thanh tốt nhất từ nó. Tôi trả lời một thành viên mới hỏi cách kết nối Nvidia với X12 bằng Tkaraoke. Cũng thành viên mới này hỏi tính năng nào trên P A X tốt hơn so với tính năng cuả máy khác. Tôi chỉ trả lời / giải thích. Thành viên mới này sau đó đăng bài hy vọng Tkaraoke có thể kết hợp SSM của P A X vào Tkaraoke. Tất cả các bài đăng này đều bị xóa

Bây giờ bạn có thể cho tôi biết nơi vi phạm? Có lẽ diễn đàn này không muốn người khác biết có những hệ karaoke khác ra có giá trị đáng để tìm hiểu?

Nếu HL muốn kêt hợp SSM và hỏi tôi, tôi sẽ nói với HL nhưng gì tôi biết về SSM. Nhưng thay vào đó, Hai Lúa xóa tất cả các bài đăng, bao gồm bài đăng kết nối Nvidia + Tkaraoke với X12. Hai Lú luôn có thể yêu cầu tôi thay đổi hoặc cho tôi biết nội dung không phù hợp với sở thích của anh ấy hoặc diễn đàn này

Chúng ta vào đây chỉ một mục đích duy nhất - thiết lập hệ thống karaoke chiến NHẤT với chi phí ít nhất, theo ý tôi

Tôi ủng hộ và cám ơn diễn đàn này, vì nơi đây tôi đã học hỏi rất nhiều.

Nếu tôi quá lời, xin vui lòng cho tôi biết. Mình muốn có một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng, không có BS, và nói thẳng thắng
Smart Karaoke P A X
Mic: Sen e935, Audix OM5
Mixer XR12
BBE 482i Sonic Max. <== Now XR-12
DBX 286S Preamp <== Now XR-12
Low cost 300W Amp <== Now IP500
KPro Stage Pro 600W <== Now IP500
User: Hai Lúa
#4 Posted : Thursday, August 30, 2018 6:50:38 AM(UTC)
Originally Posted by: Mì Bolsa Go to Quoted Post
:-) How so 3X?

I post an informative about P A X volume settings so the users if any can get the best sound of it. I answer a new member asking how to connect a Nvidia to X12 using Tkaraoke. Same new member asks what feature on P A X that better than from other. I just simply answer/explain. This new member then posts hopping Tkaraoke can incorporate P A X's SSM into Tkaraoke. All of these posts are removed

Now can you tell me where the violations?! Or this forum do not want other people to know there are other players out there worth to looking at?

If HL asks me I would tell him how. But instead, he deletes all the posts. Of course, he can always ask me to change or let me know the content is not fit his taste or this forum

We are here for ONE purpose only - settings up the BEST karaoke system at the least cost of we know how, at least for me

That's being said. I'm 100% supportive this forum. If I'm out of line, please let me know. I want a constructive conversation, no BS, just straight talk

*************

:-) Là thế nào 3X?

Mình đăng một thông tin về các cài đặt âm lượng P A X để nếu có người dùng có thể có được âm thanh tốt nhất từ nó. Tôi trả lời một thành viên mới hỏi cách kết nối Nvidia với X12 bằng Tkaraoke. Cũng thành viên mới này hỏi tính năng nào trên P A X tốt hơn so với tính năng cuả máy khác. Tôi chỉ trả lời / giải thích. Thành viên mới này sau đó đăng bài hy vọng Tkaraoke có thể kết hợp SSM của P A X vào Tkaraoke. Tất cả các bài đăng này đều bị xóa

Bây giờ bạn có thể cho tôi biết nơi vi phạm? Có lẽ diễn đàn này không muốn người khác biết có những hệ karaoke khác ra có giá trị đáng để tìm hiểu?

Nếu HL muốn kêt hợp SSM và hỏi tôi, tôi sẽ nói với HL nhưng gì tôi biết về SSM. Nhưng thay vào đó, Hai Lúa xóa tất cả các bài đăng, bao gồm bài đăng kết nối Nvidia + Tkaraoke với X12. Hai Lú luôn có thể yêu cầu tôi thay đổi hoặc cho tôi biết nội dung không phù hợp với sở thích của anh ấy hoặc diễn đàn này

Chúng ta vào đây chỉ một mục đích duy nhất - thiết lập hệ thống karaoke chiến NHẤT với chi phí ít nhất, theo ý tôi

Tôi ủng hộ và cám ơn diễn đàn này, vì nơi đây tôi đã học hỏi rất nhiều.

Nếu tôi quá lời, xin vui lòng cho tôi biết. Mình muốn có một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng, không có BS, và nói thẳng thắng


I don't go to your forum and create fake nicks to ask and promote TKaraoke so I ask that you do the same.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Ba Chéo
#5 Posted : Thursday, August 30, 2018 12:58:05 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
I don't go to your forum and create fake nicks to ask and promote TKaraoke so I ask that you do the same.


[cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]
Tui trả lời nhẹ nhàng.
Lúa chơi thẳng tay quá.
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Mì Bolsa
#6 Posted : Friday, August 31, 2018 9:22:22 AM(UTC)
Thank you Hai Lúa, now I know why.

You are in the IT thingy, please tell me what is my FAKE nicks, I have no clue what you are talking about. For years in this forum, everyone knows my nick is Mi Bolsa, and it is the ONLY nick I use
Accuse people without evidence, that is not a right.

I respect you for trying to run a clean informative forum. But telling me that I come here create FAKE nicks to promote products is 100% BS.

I use and post about e935 Sennheiser, Audix MO5, IP500 Turbo sound P A X, XR12, DBX and other gears, therefore I'm promoting these, and those are my products, That is ridiculous!!!

In any case, just want to prove to you, I'm legit. PM me. when you in OC, CA. We can go to lunch and I will take you to my company for you to see yourself, deal?
Smart Karaoke P A X
Mic: Sen e935, Audix OM5
Mixer XR12
BBE 482i Sonic Max. <== Now XR-12
DBX 286S Preamp <== Now XR-12
Low cost 300W Amp <== Now IP500
KPro Stage Pro 600W <== Now IP500
User: Mì Bolsa
#7 Posted : Friday, August 31, 2018 9:48:12 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
[cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]
Tui trả lời nhẹ nhàng.
Lúa chơi thẳng tay quá.


3X [confused]

Smart Karaoke P A X
Mic: Sen e935, Audix OM5
Mixer XR12
BBE 482i Sonic Max. <== Now XR-12
DBX 286S Preamp <== Now XR-12
Low cost 300W Amp <== Now IP500
KPro Stage Pro 600W <== Now IP500
User: newave
#8 Posted : Sunday, September 02, 2018 7:52:31 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
[cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]
Tui trả lời nhẹ nhàng.
Lúa chơi thẳng tay quá.


[lol] [lol] [lol]
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice