Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: TieuLinhTu
#1 Posted : Sunday, July 15, 2018 2:41:28 PM(UTC)
Hi Hai Lúa,

Do you know if the songbook server is down?
User: Hai Lúa
#2 Posted : Sunday, July 15, 2018 5:08:05 PM(UTC)
Originally Posted by: TieuLinhTu Go to Quoted Post
Hi Hai Lúa,

Do you know if the songbook server is down?


Try now.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: TieuLinhTu
#3 Posted : Sunday, July 15, 2018 5:14:31 PM(UTC)
Hi Hai Lúa,

This is one of the reasons that we need local web server. Thanks.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice