Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123
Options
Go to last post Go to first unread
User: Nu_B
#21 Posted : Tuesday, July 10, 2018 7:23:40 AM(UTC)
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Hai Lúa
#22 Posted : Tuesday, July 10, 2018 7:42:58 AM(UTC)
Hát pro quá [vo tay]. EQ vocal line de ko bi hú
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Nu_B
#23 Posted : Tuesday, July 10, 2018 7:51:41 AM(UTC)
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Nu_B
#24 Posted : Tuesday, July 10, 2018 2:04:12 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Hát pro quá [vo tay]. EQ vocal line de ko bi hú


OK, để chỉnh lại
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Nu_B
#25 Posted : Tuesday, July 10, 2018 2:05:16 PM(UTC)
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Ba Chéo
#26 Posted : Tuesday, July 10, 2018 2:08:01 PM(UTC)
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post


Hay quá NuB. [vo tay] [vo tay] [vo tay]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Tommy Tèo
#27 Posted : Wednesday, July 11, 2018 4:49:35 PM(UTC)
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post


Giọng anh này dày & ấm nghe tê thiệt ! Mà sao bên kia thế giới giọng ai cũng khỏe dày ấm và nội lực thâm hậu thế nhẩy ? [hahaha]
User: Nu_B
#28 Posted : Wednesday, July 11, 2018 7:08:47 PM(UTC)
Originally Posted by: Tommy Tèo Go to Quoted Post
Giọng anh này dày & ấm nghe tê thiệt ! Mà sao bên kia thế giới giọng ai cũng khỏe dày ấm và nội lực thâm hậu thế nhẩy ? [hahaha]


Hà hà, hắn là ca sĩ đó [noi nho]
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice