Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123
Options
Go to last post Go to first unread
User: Lạc_Quan
#21 Posted : Tuesday, July 10, 2018 10:38:44 AM(UTC)
Originally Posted by: Mr. Jack Go to Quoted Post
Đã chỉnh theo cách anh LQ hướng dẫn qua video và em đã balance được Mic, Music, và Effects. Nhưng phần Mic thì tiếng vang nghe hơi choáng choáng, như vậy mình muốn hạ tiếng vang hoặc thêm delay cho mic thì mình chỉnh trong tab effect 1,2,3 hay là mình chỉnh ở main screen FX 1,2,3 vậy?


Chinh o bên main screen.

Khi đã chỉnh ở bên FX xong thì ko đụng tới FX screen nữa mà chỉ chỉnh bên main screen mà thôi.

Nếu có dùng Bus thì cũng chỉ send output channel fader vào Bus screen và FX output fader ở throng Bus screen mà thôi.

Edited by user Tuesday, July 10, 2018 3:31:24 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: Mr. Jack
#22 Posted : Tuesday, July 10, 2018 10:50:34 AM(UTC)
Thì ra vậy, mình thì cứ chỉnh trong phần send của channel mic, nên thấy nó tiếng cứ choảng choảng lỗ tay
User: Lạc_Quan
#23 Posted : Tuesday, July 10, 2018 4:02:11 PM(UTC)
Originally Posted by: Mr. Jack Go to Quoted Post
Thì ra vậy, mình thì cứ chỉnh trong phần send của channel mic, nên thấy nó tiếng cứ choảng choảng lỗ tay


Mr. Jack,

Đây là signal từ 12 channel output fader + 1 USB ==send==> FX(1-4) ==return==> FX channel output fader ==> Main LR

FX screen chỉ để chỉnh Send và Return. Và để cân bằng với Mic channel Input Gain.

FX channel output fader <=== mới là output fader chúng ta chỉnh bao nhiêu fx cho ra Main LR.
Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice