Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:40:52 PM(UTC)
Volume 14 - Thuỏ Ấy Có Em

01. Rung Chua Thay La - Unknown
02. Doi Mat Nguoi Xua - Unknown
03. Hai Mua Mua - Unknown
04. Gio Nay Anh O Dau - Unknown
05. Vuon Tao Ngo - Unknown
06. Vong Gac Dem Suong - Unknown
07. Neu Dung Dang Do - Unknown
08. Khong Bao Gio Ngan Cach - Unknown
09. Chuyen Tinh Nguoi Trinh Nu Ten Thi - Unknown
10. Khuya Nay Anh Di Roi - Unknown
11. Thuo Ay Co Em - Unknown
12. Nha Anh Nha Em - Unknown
13. Ke Chuyen Trong Dem - Unknown
14. Qua Cau Gio Bay - Unknown
15. Mua Hong - Unknown
16. Nho Nhau Hoai - Unknown
17. Bai Cuoi Cho Nguoi Tinh - Unknown
18. Cho Toi Duoc Mot Lan - Unknown
19. Noi Buon Gac Tro - Unknown
20. Ai Ve Song Tuong - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:39:20 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:41:05 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 14_01 - Unknown - Rung Chua Thay La
PVK 14_02 - Unknown - Doi Mat Nguoi Xua
PVK 14_03 - Unknown - Hai Mua Mua
PVK 14_04 - Unknown - Gio Nay Anh O Dau
PVK 14_05 - Unknown - Vuon Tao Ngo
PVK 14_06 - Unknown - Vong Gac Dem Suong
PVK 14_07 - Unknown - Neu Dung Dang Do
PVK 14_08 - Unknown - Khong Bao Gio Ngan Cach
PVK 14_09 - Unknown - Chuyen Tinh Nguoi Trinh Nu Ten Thi
PVK 14_10 - Unknown - Khuya Nay Anh Di Roi
PVK 14_11 - Unknown - Thuo Ay Co Em
PVK 14_12 - Unknown - Nha Anh Nha Em
PVK 14_13 - Unknown - Ke Chuyen Trong Dem
PVK 14_14 - Unknown - Qua Cau Gio Bay
PVK 14_15 - Unknown - Mua Hong
PVK 14_16 - Unknown - Nho Nhau Hoai
PVK 14_17 - Unknown - Bai Cuoi Cho Nguoi Tinh
PVK 14_18 - Unknown - Cho Toi Duoc Mot Lan
PVK 14_19 - Unknown - Noi Buon Gac Tro
PVK 14_20 - Unknown - Ai Ve Song Tuong
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:28:07 PM(UTC)
Strong name structure: %album% - %sex% - %song%.tksns

PVK 14_01 - Thanh Nam - Rừng chưa thay lá
PVK 14_02 - Thanh Nam - Đôi mắt người xưa
PVK 14_03 - Thiếu Nữ - Hai mùa mưa
PVK 14_04 - Thiếu Nữ - Giờ này anh ở đâu
PVK 14_05 - Thiếu Nữ - Vườn tao ngộ
PVK 14_06 - Thanh Nam - Vọng gác đêm sương
PVK 14_07 - Thanh Nam - Nếu đừng dang dở
PVK 14_08 - Thiếu Nữ - Không bao giờ ngăn cách
PVK 14_09 - Thanh Nam - Chuyện tình người trinh nữ tên Thi
PVK 14_10 - Thiếu Nữ - Khuya nay anh đi rồi
PVK 14_11 - Thanh Nam - Thuở ấy có em
PVK 14_12 - Thiếu Nữ - Nhà anh nhà em
PVK 14_13 - Thanh Nam - Kể chuyện trong đêm
PVK 14_14 - Thiếu Nữ - Qua cầu gió bay
PVK 14_15 - Thiếu Nữ - Mưa hồng
PVK 14_16 - Thanh Nam - Nhớ nhau hoài
PVK 14_17 - Thanh Nam - Bài cuối cho người tình
PVK 14_18 - Thiếu Nữ - Cho tôi được một lần
PVK 14_19 - Thiếu Nữ - Nỗi buồn gác trọ
PVK 14_20 - Thanh Nam - Ai về sông tương

Edited by user Saturday, February 27, 2010 6:39:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice