Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:38:55 PM(UTC)
Volume 13 - Người Yêu Dấu

01. Mau Nhuom Bai Thuong Hai - Unknown
02. Muoi Nam Tinh Cu - Unknown
03. Bai Ca Khong Ten So 2 - Unknown
04. Casablanca - Unknown
05. Nguoi Yeu Dau - Unknown
06. Em Dep Nhu Mo - Unknown
07. Mua Dong Cua Anh - Unknown
08. Em Dep Nhat Dem Nay - Unknown
09. Gia Tu Dem Mua - Unknown
10. Ao Anh - Unknown
11. Good Bye My Love - Unknown
12. Tinh Co Nhu Khong - Unknown
13. Nhung Doi Hoa Sim - Unknown
14. Long Me - Unknown
15. Nguoi - Unknown
16. Thoi - Unknown
17. Ao Lua Ha Dong - Unknown
18. Giang Ngoc - Unknown
19. Buon Vuong Mau Ao - Unknown
20. Khong - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:39:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:39:15 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 13_01 - Unknown - Mau Nhuom Bai Thuong Hai
PVK 13_02 - Unknown - Muoi Nam Tinh Cu
PVK 13_03 - Unknown - Bai Ca Khong Ten So 2
PVK 13_04 - Unknown - Casablanca
PVK 13_05 - Unknown - Nguoi Yeu Dau
PVK 13_06 - Unknown - Em Dep Nhu Mo
PVK 13_07 - Unknown - Mua Dong Cua Anh
PVK 13_08 - Unknown - Em Dep Nhat Dem Nay
PVK 13_09 - Unknown - Gia Tu Dem Mua
PVK 13_10 - Unknown - Ao Anh
PVK 13_11 - Unknown - Good Bye My Love
PVK 13_12 - Unknown - Tinh Co Nhu Khong
PVK 13_13 - Unknown - Nhung Doi Hoa Sim
PVK 13_14 - Unknown - Long Me
PVK 13_15 - Unknown - Nguoi
PVK 13_16 - Unknown - Thoi
PVK 13_17 - Unknown - Ao Lua Ha Dong
PVK 13_18 - Unknown - Giang Ngoc
PVK 13_19 - Unknown - Buon Vuong Mau Ao
PVK 13_20 - Unknown - Khong
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:25:14 PM(UTC)
Strong name structure: %album% - %sex% - %song%.tksns

PVK 13_01 - Thiếu Nữ - Máu nhuộm bãi Thượng Hải
PVK 13_02 - Thanh Nam - Mười năm tình cũ
PVK 13_03 - Thanh Nam - Bài không tên số 2
PVK 13_04 - Thanh Nam - Casablanca
PVK 13_05 - Thiếu Nữ - Người yêu dấu
PVK 13_06 - Thanh Nam - Em đẹp như mơ
PVK 13_07 - Thanh Nam - Mùa đông của anh
PVK 13_08 - Thiếu Nữ - Em đẹp nhất đêm nay
PVK 13_09 - Thanh Nam - Giã từ đêm mưa
PVK 13_10 - Thiếu Nữ - Ảo ảnh
PVK 13_11 - Thiếu Nữ - Goodbye my love
PVK 13_12 - Thanh Nam - Tình có như không
PVK 13_13 - Thiếu Nữ - Những đồi hoa sim
PVK 13_14 - Thanh Nam - Lòng mẹ
PVK 13_15 - Thiếu Nữ - Người
PVK 13_16 - Thanh Nam - Thôi
PVK 13_17 - Thanh Nam - Áo lụa Hà Đông
PVK 13_18 - Thiếu Nữ - Giáng ngọc
PVK 13_19 - Thanh Nam - Buồn vương mầu áo
PVK 13_20 - Thanh Nam - Không

Edited by user Saturday, February 27, 2010 6:38:37 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice