Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Gạo
#1 Posted : Tuesday, May 29, 2018 2:24:17 PM(UTC)
Sao tim quai khong thay summer discount code vay anh Hai Lua?
[laugh]
User: kennyt
#2 Posted : Wednesday, May 30, 2018 5:58:56 AM(UTC)
Ba Gạo gặp Ba Chéo hahahahaha
User: Hai Lúa
#3 Posted : Wednesday, May 30, 2018 8:43:19 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Gạo Go to Quoted Post
Sao tim quai khong thay summer discount code vay anh Hai Lua?
[laugh]


Chưa summer mà [laugh][laugh]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Ba Gạo
#4 Posted : Wednesday, May 30, 2018 12:09:23 PM(UTC)
KennyT,

Dinh nhan ba` con voi anh Hai Lua de duoc discount. [laugh]

Edited by user Wednesday, May 30, 2018 12:12:12 PM(UTC)  | Reason: To address KennyT (I can't quote you yet)

User: Ba Gạo
#5 Posted : Wednesday, May 30, 2018 12:10:57 PM(UTC)
Anh Hai Lua,

Ngay Memorial qua la summer roi. May dua nho nghi he roi [laugh]
User: newave
#6 Posted : Wednesday, May 30, 2018 6:25:12 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Gạo Go to Quoted Post
Anh Hai Lua,

Ngay Memorial qua la summer roi. May dua nho nghi he roi [laugh]


Đúng như nickname [lol] [lol] [lol] [lol]
User: Ba Gạo
#7 Posted : Wednesday, May 30, 2018 8:11:06 PM(UTC)

Newave, cám ơn bạn...côi như mình không phải là hư danh [love]
User: Ba Chéo
#8 Posted : Thursday, May 31, 2018 10:12:38 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Gạo Go to Quoted Post
Newave, cám ơn bạn...côi như mình không phải là hư danh [love]

Hôm nào rủ Hai Lúa và Ba Gạo nhậu một bữa coi thử.
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Ba Gạo
#9 Posted : Thursday, May 31, 2018 11:25:06 AM(UTC)

You are on, Cousin Ba Chéo
[drool] [drool] [drool]
User: Troyngo
#10 Posted : Monday, June 25, 2018 1:08:48 PM(UTC)
Hi Hailua
New member, đang looking for MiBox, Hiện có onsale gì khg?
Thank you
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice