Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Tuesday, May 15, 2018 5:49:06 PM(UTC)
Khi mà yêu em thì mình hay làm ẩu lắm [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]

Và Tôi Cũng Yêu Em

Edited by user Tuesday, May 15, 2018 5:56:09 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Nu_B
#2 Posted : Wednesday, May 16, 2018 9:28:41 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Khi mà yêu em thì mình hay làm ẩu lắm [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]

Và Tôi Cũng Yêu EmHay lắm bác 3
[dance 2]
Làm ẩu kiểu này lạng quạng có con rơi
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: lamtu2003
#3 Posted : Thursday, May 17, 2018 1:20:05 PM(UTC)
Hay quá anh 3X![doc chiu] [an tuong] [hay oo] !
User: Ba Chéo
#4 Posted : Thursday, May 17, 2018 1:24:05 PM(UTC)
Originally Posted by: lamtu2003 Go to Quoted Post
Hay quá anh 3X![doc chiu] [an tuong] [hay oo] !


Lâu quá hông thấy . Dạo ni lo đi làm giàu hử ???
[cam on] [cam on] [cam on]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: newave
#5 Posted : Thursday, May 17, 2018 6:31:51 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Khi mà yêu em thì mình hay làm ẩu lắm [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]

Và Tôi Cũng Yêu EmNghe Bác Ba hát bài nầy cảm thấy Bác 3 trẻ lại chục tuổi [lol] [lol] [lol]
hay lắm Bác Ba ....[lol] [lol] [lol]
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice