Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Kinh Kha VN
#1 Posted : Tuesday, May 15, 2018 5:23:21 AM(UTC)
KK bị viêm họng nên giọng khàn và đục quá. Nhưng rãnh rỗi nên sinh ra nông nổi kkk.
Bài Rồi hai mươi năm sau hát lần đầu nên loạn choạng. (Bài này dành cho nữ hát, thấy hay nên cố gắng hát thử)User: anngu
#2 Posted : Tuesday, May 15, 2018 9:01:50 AM(UTC)
[thumbup] [thumbup] [thumbup]
Originally Posted by: Kinh Kha VN Go to Quoted Post
KK bị viêm họng nên giọng khàn và đục quá. Nhưng rãnh rỗi nên sinh ra nông nổi kkk.
Bài Rồi hai mươi năm sau hát lần đầu nên loạn choạng. (Bài này dành cho nữ hát, thấy hay nên cố gắng hát thử)

User: demen12
#3 Posted : Tuesday, May 15, 2018 12:57:26 PM(UTC)
Am thanh nghe tot roi,nhung sao nhin hinh thay 2 bai am thanh lon nho khac nhau vay a KK
User: Kinh Kha VN
#4 Posted : Tuesday, May 15, 2018 2:53:07 PM(UTC)
Originally Posted by: demen12 Go to Quoted Post
Am thanh nghe tot roi,nhung sao nhin hinh thay 2 bai am thanh lon nho khac nhau vay a KK


Cái này là do beat nhạc đó anh. Cái vụ beat nhạc âm thanh không đều này (bài lớn bài nhỏ) cũng vấn đề lớn đây. 2 beat nhạc này KK hát từ youtube. Beat lớn, beat nhỏ. Chỉ mở lên, hát rồi thâu theo những set up của scene (để nguyên các thông số của scene mà không chỉnh sửa theo từng bài) rồi cover sang mp3 bằng phần mềm xem phim VLC.
Hát từ youtube sẽ gặp vấn đề bài lớn bài nhỏ này nếu cứ mỗi bài mỗ chỉnh thì mệt lắm nên đành chịu [biggrin] [biggrin] [biggrin] . ( cố dùng comp để khắc phục nhưng không được bao nhiêu. Chỉ cắt được bài lớn nhưng không được bao nhiêu.)
User: EnjoyTheSound
#5 Posted : Tuesday, May 15, 2018 3:07:31 PM(UTC)
[vo tay] [vo tay] [vo tay] [doc chiu]
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice