Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

18 Pages«<1011121314>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: longus
#111 Posted : Monday, April 30, 2018 4:54:08 PM(UTC)
Thank you anh LQ, will play with main channel on XR12 tonight
TK Pro v2
I3 PC w/ Nvidia 1030
8TB Seagate USB drive
Breakaway Audio Enhancer
Lexicon Alpha ext USB sound card
Behringer XR12 mixer
Crown 2002 amp
EV 15” passive PA speakers
Behringer B1200D sub


User: Kinh Kha VN
#112 Posted : Monday, April 30, 2018 7:06:01 PM(UTC)
KK xin viết tiếp phần thu âm.

Trước khi viết tiếp, KK xin chia sẽ phần EQ cho FXs:
- Reverb: Low cut tại <200hz (KK cut tại 196hz), cut -2 - 3,5dB tại 800hz - 1khz (mục đích cắt hú rít), High cut tại 12khz. Ta EQ như vậy tiếng reverb sẽ tinh tế hơn.
- Delay ta cũng nên low cut bằng với low cut của Mic, high cut tại 12khz


Sau khi chỉnh phần hát live phù hợp (ta cảm thấy được) ta sang phần thâu âm qua ngõ USB.

1. Phần chỉnh của Mic và Music ta giữ nguyên không chỉnh nữa vì sẽ ảnh hưởng đến phần hát live.
2. Ta sẽ thu âm qua bus 3 và bus 4 với Post Fader. (Bus 3 và 4 link stereo)
3. Ta đưa tất cả FX vào Bus 3 & 4. (Lúc này được xem như FX return giống như bên Main của phần hát Live). Tinh chỉnh level của FXs cho phù hợp (Bus và Main hình như mức level không bằng nhau, Bus thường nhỏ hơn Main)
4. Đưa level của Mic và Music vào bus 3 & 4. Thực ra đây là ta đang cân bằng (balancing) giữa Vocal và Music.
5. Cân chỉnh comp của Bus 3 và 4.
6. Cân chỉnh EQ của bus 3 và 4.
Làm sao nghe tín hiệu của bus 3 và 4 để cân chỉnh. Ta làm như sau:
- Gắn tai nghe vào đường Microphone trên XR12.
- Lần lượt vào tab main của Mic, Music, Fxs ta turn off phần main stereo
- Vào tab main của bus 3 & 4 turn on phần main stereo
- Như vậy ta có thể tinh chỉnh mọi tín hiệu cho phần thu âm như phần hát live (Lúc này tín hiệu ta nghe được là tín hiệu của phần thu âm. Nghe sao thu ra như vậy). Ta có thể điều chỉnh âm lượng của phần thu để khắc phục tình trạng thu ra tiếng bị nhỏ (KK chỉ cần đẩy volume của Bus 3 & 4 là ra volume bản thu mà mình muốn. Không cần phải automix,..)

Làm sao để vừa hát live vừa thâu âm

Sau khi chỉnh xong phần thâu âm, như vậy ta đã có 2 phần hoàn chỉnh (Live và Thâu âm). Làm sao kết hợp 2 phần này vào 1 scene để sử dụng cho dễ dàng. Ta làm như sau:
- Lần lượt vào tab main của music, mic, FXs: turn on main stereo (tức là ta đưa các tín hiệu của các line này ra main out để đưa ra main và loa full)
- Nếu sử dụng Bus 1 & Bus 2 để đánh loa sub, monitor qua ngõ AUX1 và AUX2 ta vào tab main của Bus 1 và Bus 2 để turn off main stereo. (Tức là không đưa tín hiêu từ các line của các Bus này vào ngõ main out như vậy ngõ main out sẽ không bị tăng mức tín hiệu đầu vào và nhiễu tín hiệu)
- Tương tự như Bus 1 và 2, ta làm cho Bus 3 và 4 để phần thu âm.

Note: Khi vừa hát vừa thu, có thể âm thanh của hát live ngoài không gian đi vào mic để lọt vào bản thu của ta. Điều này thường ảnh hưởng đến phần âm lượng của bản thu (làm bản thu lớn hơn) và bị tạp âm. Vấn đề tạp âm thì phải chấp nhận không có cách khác phục vì thâu live [biggrin] [biggrin] [biggrin] . Về âm lượng ta lưu ý phần balancing giữa Vocal và Music cũng như kiếm một Micro có phần thu tốt (lọc tạp âm, khẩu độ thu tín hiệu,...)

Tóm lại:
- Mọi vấn đề ở trên đều là tham khảo, sẽ rất khác nhau trên các thiết bị khác nhau cũng như sở thích mọi người.
- Chỉ là hiểu biết của KK sau thời gian dài mày mò, học hỏi ace trên diễn đàn và hôm nay chỉ tổng hợp lại thôi nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót. Rất mong ACE thông cảm và bổ sung, góp ý cho hoàn thiện hơn.

Chỉ là mấy dòng chia sẽ
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người

Dưới đây là scene KK dùng để thâu bài Khu Phố Ngày Xưa và cũng dùng để hát live luôn. ACE tham khảo.


File Attachment(s):
Scene 28042018 - the lastest.scn (22kb) downloaded 112 time(s).
User: longus
#113 Posted : Friday, May 04, 2018 9:32:27 AM(UTC)
Has anyone tried to add A KK's suggested EQ for the effects?

I was playing with it last night and it seems better without the EQ (slightly louder and warmer) - maybe my ear is just used to the more echo-y effects for karaoke
TK Pro v2
I3 PC w/ Nvidia 1030
8TB Seagate USB drive
Breakaway Audio Enhancer
Lexicon Alpha ext USB sound card
Behringer XR12 mixer
Crown 2002 amp
EV 15” passive PA speakers
Behringer B1200D sub


User: newave
#114 Posted : Friday, May 04, 2018 3:56:04 PM(UTC)
Originally Posted by: Kinh Kha VN Go to Quoted Post
KK xin viết tiếp phần thu âm.

Trước khi viết tiếp, KK xin chia sẽ phần EQ cho FXs:
- Reverb: Low cut tại <200hz (KK cut tại 196hz), cut -2 - 3,5dB tại 800hz - 1khz (mục đích cắt hú rít), High cut tại 12khz. Ta EQ như vậy tiếng reverb sẽ tinh tế hơn.
- Delay ta cũng nên low cut bằng với low cut của Mic, high cut tại 12khz


Sau khi chỉnh phần hát live phù hợp (ta cảm thấy được) ta sang phần thâu âm qua ngõ USB.

1. Phần chỉnh của Mic và Music ta giữ nguyên không chỉnh nữa vì sẽ ảnh hưởng đến phần hát live.
2. Ta sẽ thu âm qua bus 3 và bus 4 với Post Fader. (Bus 3 và 4 link stereo)
3. Ta đưa tất cả FX vào Bus 3 & 4. (Lúc này được xem như FX return giống như bên Main của phần hát Live). Tinh chỉnh level của FXs cho phù hợp (Bus và Main hình như mức level không bằng nhau, Bus thường nhỏ hơn Main)
4. Đưa level của Mic và Music vào bus 3 & 4. Thực ra đây là ta đang cân bằng (balancing) giữa Vocal và Music.
5. Cân chỉnh comp của Bus 3 và 4.
6. Cân chỉnh EQ của bus 3 và 4.
Làm sao nghe tín hiệu của bus 3 và 4 để cân chỉnh. Ta làm như sau:
- Gắn tai nghe vào đường Microphone trên XR12.
- Lần lượt vào tab main của Mic, Music, Fxs ta turn off phần main stereo
- Vào tab main của bus 3 & 4 turn on phần main stereo
- Như vậy ta có thể tinh chỉnh mọi tín hiệu cho phần thu âm như phần hát live (Lúc này tín hiệu ta nghe được là tín hiệu của phần thu âm. Nghe sao thu ra như vậy). Ta có thể điều chỉnh âm lượng của phần thu để khắc phục tình trạng thu ra tiếng bị nhỏ (KK chỉ cần đẩy volume của Bus 3 & 4 là ra volume bản thu mà mình muốn. Không cần phải automix,..)

Làm sao để vừa hát live vừa thâu âm

Sau khi chỉnh xong phần thâu âm, như vậy ta đã có 2 phần hoàn chỉnh (Live và Thâu âm). Làm sao kết hợp 2 phần này vào 1 scene để sử dụng cho dễ dàng. Ta làm như sau:
- Lần lượt vào tab main của music, mic, FXs: turn on main stereo (tức là ta đưa các tín hiệu của các line này ra main out để đưa ra main và loa full)
- Nếu sử dụng Bus 1 & Bus 2 để đánh loa sub, monitor qua ngõ AUX1 và AUX2 ta vào tab main của Bus 1 và Bus 2 để turn off main stereo. (Tức là không đưa tín hiêu từ các line của các Bus này vào ngõ main out như vậy ngõ main out sẽ không bị tăng mức tín hiệu đầu vào và nhiễu tín hiệu)
- Tương tự như Bus 1 và 2, ta làm cho Bus 3 và 4 để phần thu âm.

Note: Khi vừa hát vừa thu, có thể âm thanh của hát live ngoài không gian đi vào mic để lọt vào bản thu của ta. Điều này thường ảnh hưởng đến phần âm lượng của bản thu (làm bản thu lớn hơn) và bị tạp âm. Vấn đề tạp âm thì phải chấp nhận không có cách khác phục vì thâu live [biggrin] [biggrin] [biggrin] . Về âm lượng ta lưu ý phần balancing giữa Vocal và Music cũng như kiếm một Micro có phần thu tốt (lọc tạp âm, khẩu độ thu tín hiệu,...)

Tóm lại:
- Mọi vấn đề ở trên đều là tham khảo, sẽ rất khác nhau trên các thiết bị khác nhau cũng như sở thích mọi người.
- Chỉ là hiểu biết của KK sau thời gian dài mày mò, học hỏi ace trên diễn đàn và hôm nay chỉ tổng hợp lại thôi nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót. Rất mong ACE thông cảm và bổ sung, góp ý cho hoàn thiện hơn.

Chỉ là mấy dòng chia sẽ
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người

Dưới đây là scene KK dùng để thâu bài Khu Phố Ngày Xưa và cũng dùng để hát live luôn. ACE tham khảo.Cám ơn cho bài viết của Kinh Kha , mình bỏ ra 45 phút để đọc và so sánh với cai scene của KK , nhưng vẫn chưa hiểu hết, có cách nào capture cái hình (snapshot) để cho anh em dể dàng theo hướng dẫn của bạn :)

User: Lạc_Quan
#115 Posted : Saturday, May 05, 2018 8:39:32 AM(UTC)
Originally Posted by: Kinh Kha VN Go to Quoted Post
KK xin viết tiếp phần thu âm.

Trước khi viết tiếp, KK xin chia sẽ phần EQ cho FXs:
- Reverb: Low cut tại <200hz (KK cut tại 196hz), cut -2 - 3,5dB tại 800hz - 1khz (mục đích cắt hú rít), High cut tại 12khz. Ta EQ như vậy tiếng reverb sẽ tinh tế hơn.
https://drive.google.com...A6z7i5J/view?usp=sharing


- Delay ta cũng nên low cut bằng với low cut của Mic, high cut tại 12khz


https://drive.google.com..._zQwfZP/view?usp=sharing
https://drive.google.com...uSY0xmC/view?usp=sharing

https://drive.google.com...pijXoZE/view?usp=sharing


Sau khi chỉnh phần hát live phù hợp (ta cảm thấy được) ta sang phần thâu âm qua ngõ USB.

1. Phần chỉnh của Mic và Music ta giữ nguyên không chỉnh nữa vì sẽ ảnh hưởng đến phần hát live.

2. Ta sẽ thu âm qua bus 3 và bus 4 với Post Fader. (Bus 3 và 4 link stereo)
3. Ta đưa tất cả FX vào Bus 3 & 4. (Lúc này được xem như FX return giống như bên Main của phần hát Live). Tinh chỉnh level của FXs cho phù hợp (Bus và Main hình như mức level không bằng nhau, Bus thường nhỏ hơn Main)
4. Đưa level của Mic và Music vào bus 3 & 4. Thực ra đây là ta đang cân bằng (balancing) giữa Vocal và Music.
5. Cân chỉnh comp của Bus 3 và 4.
6. Cân chỉnh EQ của bus 3 và 4.
https://drive.google.com...QK61quz/view?usp=sharing


Làm sao nghe tín hiệu của bus 3 và 4 để cân chỉnh. Ta làm như sau:
- Gắn tai nghe vào đường Microphone trên XR12.
- Lần lượt vào tab main của Mic, Music, Fxs ta turn off phần main stereo
https://drive.google.com...KnFv_QX/view?usp=sharing
https://drive.google.com...BEYeJXx/view?usp=sharing
https://drive.google.com...R7BWF4B/view?usp=sharing
https://drive.google.com...q2j50fP/view?usp=sharing
https://drive.google.com...S7PSTyS/view?usp=sharing
https://drive.google.com...K4MLhal/view?usp=sharing


- Vào tab main của bus 3 & 4 turn on phần main stereo
https://drive.google.com...PqYvSDl/view?usp=sharing

- Như vậy ta có thể tinh chỉnh mọi tín hiệu cho phần thu âm như phần hát live (Lúc này tín hiệu ta nghe được là tín hiệu của phần thu âm. Nghe sao thu ra như vậy). Ta có thể điều chỉnh âm lượng của phần thu để khắc phục tình trạng thu ra tiếng bị nhỏ (KK chỉ cần đẩy volume của Bus 3 & 4 là ra volume bản thu mà mình muốn. Không cần phải automix,..)

Làm sao để vừa hát live vừa thâu âm

Sau khi chỉnh xong phần thâu âm, như vậy ta đã có 2 phần hoàn chỉnh (Live và Thâu âm). Làm sao kết hợp 2 phần này vào 1 scene để sử dụng cho dễ dàng. Ta làm như sau:
- Lần lượt vào tab main của music, mic, FXs: turn on main stereo (tức là ta đưa các tín hiệu của các line này ra main out để đưa ra main và loa full)

Đi vào từng screen đã Turn Off và Turn ON trở lại
https://drive.google.com...KnFv_QX/view?usp=sharing
https://drive.google.com...BEYeJXx/view?usp=sharing
https://drive.google.com...R7BWF4B/view?usp=sharing
https://drive.google.com...q2j50fP/view?usp=sharing
https://drive.google.com...S7PSTyS/view?usp=sharing
https://drive.google.com...K4MLhal/view?usp=sharing


- Nếu sử dụng Bus 1 & Bus 2 để đánh loa sub, monitor qua ngõ AUX1 và AUX2 ta vào tab main của Bus 1 và Bus 2 để turn off main stereo. (Tức là không đưa tín hiêu từ các line của các Bus này vào ngõ main out như vậy ngõ main out sẽ không bị tăng mức tín hiệu đầu vào và nhiễu tín hiệu)
- Tương tự như Bus 1 và 2, ta làm cho Bus 3 và 4 để phần thu âm.

Note: Khi vừa hát vừa thu, có thể âm thanh của hát live ngoài không gian đi vào mic để lọt vào bản thu của ta. Điều này thường ảnh hưởng đến phần âm lượng của bản thu (làm bản thu lớn hơn) và bị tạp âm. Vấn đề tạp âm thì phải chấp nhận không có cách khác phục vì thâu live [biggrin] [biggrin] [biggrin] . Về âm lượng ta lưu ý phần balancing giữa Vocal và Music cũng như kiếm một Micro có phần thu tốt (lọc tạp âm, khẩu độ thu tín hiệu,...)

Tóm lại:
- Mọi vấn đề ở trên đều là tham khảo, sẽ rất khác nhau trên các thiết bị khác nhau cũng như sở thích mọi người.
- Chỉ là hiểu biết của KK sau thời gian dài mày mò, học hỏi ace trên diễn đàn và hôm nay chỉ tổng hợp lại thôi nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót. Rất mong ACE thông cảm và bổ sung, góp ý cho hoàn thiện hơn.

Chỉ là mấy dòng chia sẽ
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người

Dưới đây là scene KK dùng để thâu bài Khu Phố Ngày Xưa và cũng dùng để hát live luôn. ACE tham khảo.
LQ bổ túc thêm snapshot vào phần bình luận củ KK.
Hy vọng sẽ giúp Newave và các bạn hiểu thêm về bình luận của KK.

Edited by user Saturday, May 05, 2018 8:49:08 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: Kinh Kha VN
#116 Posted : Sunday, May 06, 2018 1:10:58 AM(UTC)
Cảm ơn anh LQ rất nhiều nha.
Bận rôn quá nên chưa trả lời cho anh Newave được.
Nay anh LQ đã thông tin giúp rồi.
Cảm ơn anh lần nữa nha.
User: Lạc_Quan
#117 Posted : Wednesday, May 09, 2018 4:24:54 PM(UTC)
Mến Chào ACE trong Forum,

Hôm qua cái giây XOX MA 2 LQ ordered mấy tuần trước bây giờ nó về tới. Cơm nước buổi tối xong là LQ lấy cái giây XOX MA 2 ra coi, giây gì giống như đồ chơi con nít, dài khoảng 2', giây này sài ko khéo là chóng bị hư.

LQ đành phải + thêm 1 giây dài khoảng 10' vào với giây XOX MA 2, vậy mà vẫn còn ngắn làm LQ phải đứng cách cái loa khoảng 6'.

LQ dùng cái scene mới của Kinh Kha để thử âm thanh và quay video đểi coi chất lượng âm thanh đi vào iPhone như thế nào.

Mời cả nhà nghe thử lần đầu tiên quay video.


https://www.youtube.com/...v=Fn9HsCMc28M&t=279s

Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: Kinh Kha VN
#118 Posted : Wednesday, May 09, 2018 5:17:41 PM(UTC)
Originally Posted by: Lạc_Quan Go to Quoted Post
Mến Chào ACE trong Forum,

Hôm qua cái giây XOX MA 2 LQ ordered mấy tuần trước bây giờ nó về tới. Cơm nước buổi tối xong là LQ lấy cái giây XOX MA 2 ra coi, giây gì giống như đồ chơi con nít, dài khoảng 2', giây này sài ko khéo là chóng bị hư.

LQ đành phải + thêm 1 giây dài khoảng 10' vào với giây XOX MA 2, vậy mà vẫn còn ngắn làm LQ phải đứng cách cái loa khoảng 6'.

LQ dùng cái scene mới của Kinh Kha để thử âm thanh và quay video đểi coi chất lượng âm thanh đi vào iPhone như thế nào.

Mời cả nhà nghe thử lần đầu tiên quay video.


https://www.youtube.com/...v=Fn9HsCMc28M&t=279sHay lắm anh. Gần giống Đan Nguyên rồi [biggrin] [biggrin] [biggrin] .

Cái "chát chát" như anh nói, theo em (ý kiến của em thôi nha, nếu sai thì vui lòng bỏ qua nha [biggrin] [biggrin] [biggrin] [biggrin] ) thì một phần là do giọng hát và kỹ thuật của mình. Có những nốt mình hát chưa tới nên khi mình cố gắng lên cao cho tới thì nó bị ảnh hưởng. Giống như khi ta hét lên quá to thì âm thanh ta phát ra sẽ rất chát chúa. Nếu ta biết cách thì âm thanh sẽ tốt hơn và đó là lý do vì sao ca sĩ chuyên nghiệp phải luyện giọng suốt ngày. Và anh cũng thấy mình ca sĩ thu âm thì rất hay mà hát live thì...

Để "chữa cháy" em nghĩ ta có nên chỉnh lại EQ của Bus 3 & 4 không? nếu chỉnh lại thì theo em, ta có thể cắt thử 400 - 500hz hoặc 1 - 4,5khz hoặc giảm bớt > 5khz. Còn không thì anh thử làm như sau xem có OK không: EQ lại EQ của Vocal và Bus 3 & 4: Tắt EQ của Bus 3 & 4 (preset lại tất cả các freg. ở mức 0.0dB). Chỉnh lại EQ của Mic --> EQ mic OK --> chỉnh lại EQ của bus 3 & 4 cho tổng thể của bản thu. (Nhưng theo em, năng lực của XR12 cũng có hạn thôi, một bản thu hay một bài hát live hay thì phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố: ca sĩ, thiết bị và quan trọng nhất là kỹ thuật cân chỉnh âm thanh, các yếu tố này phải hòa quyện vào nhau hài hòa thì mới hay được.

Bổ sung thêm: Sau khi nghe kỹ lại em cũng đồng ý với anh LQ là âm thanh nghe hơi chát, không có sự mềm mại ở các quãng cao, điều này theo em nghĩ: co lẽ do FX (plate) và EQ. Em sẽ nghiên cứu lại xem thế nào.

Edited by user Thursday, May 10, 2018 5:42:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Lạc_Quan
#119 Posted : Saturday, May 12, 2018 11:19:31 AM(UTC)
Originally Posted by: Kinh Kha VN Go to Quoted Post
Hay lắm anh. Gần giống Đan Nguyên rồi [biggrin] [biggrin] [biggrin] .

Cái "chát chát" như anh nói, theo em (ý kiến của em thôi nha, nếu sai thì vui lòng bỏ qua nha [biggrin] [biggrin] [biggrin] [biggrin] ) thì một phần là do giọng hát và kỹ thuật của mình. Có những nốt mình hát chưa tới nên khi mình cố gắng lên cao cho tới thì nó bị ảnh hưởng. Giống như khi ta hét lên quá to thì âm thanh ta phát ra sẽ rất chát chúa. Nếu ta biết cách thì âm thanh sẽ tốt hơn và đó là lý do vì sao ca sĩ chuyên nghiệp phải luyện giọng suốt ngày. Và anh cũng thấy mình ca sĩ thu âm thì rất hay mà hát live thì...

Để "chữa cháy" em nghĩ ta có nên chỉnh lại EQ của Bus 3 & 4 không? nếu chỉnh lại thì theo em, ta có thể cắt thử 400 - 500hz hoặc 1 - 4,5khz hoặc giảm bớt > 5khz. Còn không thì anh thử làm như sau xem có OK không: EQ lại EQ của Vocal và Bus 3 & 4: Tắt EQ của Bus 3 & 4 (preset lại tất cả các freg. ở mức 0.0dB). Chỉnh lại EQ của Mic --> EQ mic OK --> chỉnh lại EQ của bus 3 & 4 cho tổng thể của bản thu. (Nhưng theo em, năng lực của XR12 cũng có hạn thôi, một bản thu hay một bài hát live hay thì phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố: ca sĩ, thiết bị và quan trọng nhất là kỹ thuật cân chỉnh âm thanh, các yếu tố này phải hòa quyện vào nhau hài hòa thì mới hay được.

Bổ sung thêm: Sau khi nghe kỹ lại em cũng đồng ý với anh LQ là âm thanh nghe hơi chát, không có sự mềm mại ở các quãng cao, điều này theo em nghĩ: co lẽ do FX (plate) và EQ. Em sẽ nghiên cứu lại xem thế nào.


Cái scene âm thanh của KK setup là Main LR ko có Sub bao nhiêu, Sub ra riêng Bus 1 và 2. LQ ko có dùng Bus 1 và 2 ra Sub.

LQ lại dùng Main LR là Full Band vì vậy nghe nó bị thiếu tiếng Sub. Main LR output là Full Band rồi dùng x-over chia ra loa.

Giọng hát của LQ mà ko cho Low và LowMid frequencies là sẽ nghe chát vậy đó.

Để LQ thử dùng EQ của LQ ở mic channel thôi, ko thay đổi ở FX channel hay Main LR.

Mấy hôm nay bị cảm nắng khản cả cổ cho nên ko có hát hò dc gì hết.

Đợi mấy bữa lành lại rồi tra tấn tiếp.
Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: anngu
#120 Posted : Tuesday, May 15, 2018 8:26:58 AM(UTC)
Originally Posted by: Lạc_Quan Go to Quoted Post
Mến Chào ACE trong Forum,

Hôm qua cái giây XOX MA 2 LQ ordered mấy tuần trước bây giờ nó về tới. Cơm nước buổi tối xong là LQ lấy cái giây XOX MA 2 ra coi, giây gì giống như đồ chơi con nít, dài khoảng 2', giây này sài ko khéo là chóng bị hư.

LQ đành phải + thêm 1 giây dài khoảng 10' vào với giây XOX MA 2, vậy mà vẫn còn ngắn làm LQ phải đứng cách cái loa khoảng 6'.

LQ dùng cái scene mới của Kinh Kha để thử âm thanh và quay video đểi coi chất lượng âm thanh đi vào iPhone như thế nào.

Mời cả nhà nghe thử lần đầu tiên quay video.


https://www.youtube.com/...v=Fn9HsCMc28M&t=279sHay ko co cho nao che duoc [thumbup] [thumbup] [thumbup]
Users browsing this topic
Guest
18 Pages«<1011121314>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice