Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Friday, May 11, 2018 2:05:28 PM(UTC)
Cuối tuần rồi mời anh chị em dzô !! dzô !! [cung ch] [cung ch] [cung ch]

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Kinh Kha VN
#2 Posted : Friday, May 11, 2018 8:43:35 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Cuối tuần rồi mời anh chị em dzô !! dzô !! [cung ch] [cung ch] [cung ch]Anh Ba hát càng ngày càng hay nha. [bong 11] [bong 15] [bong 16] . Kỹ thuật thâu cũng tốt luôn.

Hay lắm luôn.
User: Lạc_Quan
#3 Posted : Saturday, May 12, 2018 10:15:47 AM(UTC)
[thumbup] [bong 8] [bong 9] [bong 10]

Bài này giọng nghe khá hơn bài trước.

Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: demen12
#4 Posted : Saturday, May 12, 2018 10:17:50 AM(UTC)
A ba co chinh phan nao ma thau duoc lon nhu vay ha a ba?Hay dung software chinh khi minh convert qua mp3?
User: Ba Chéo
#5 Posted : Monday, May 14, 2018 6:12:44 PM(UTC)
Originally Posted by: demen12 Go to Quoted Post
A ba co chinh phan nao ma thau duoc lon nhu vay ha a ba?Hay dung software chinh khi minh convert qua mp3?


Mình không còn chơi Xair hay X32 nữa. Mình thâu bằng software và khi export ra mình tăng cái volume lên.
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: kennyt
#6 Posted : Tuesday, May 15, 2018 5:34:46 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Mình không còn chơi Xair hay X32 nữa. Mình thâu bằng software và khi export ra mình tăng cái volume lên.


Vậy bây chừ mình chơi cái chi mô ?
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice