Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Cát Bụi
#1 Posted : Wednesday, March 14, 2018 11:36:15 PM(UTC)
Nửa đêm trở mình nhìn quanh một bóng nghe khóe mắt chợt cay
Số phận không may tình duyên là trang giấy đã xa tôi một ngày
Người nào khi yêu con tim không mềm yếu để giờ buồn quạnh hiu
Ai yêu rồi sẽ hiểu trái tim luôn còn thiếu thủy chung chỉ một điều.

User: newave
#2 Posted : Thursday, March 15, 2018 5:49:15 AM(UTC)
Originally Posted by: Cát Bụi Go to Quoted Post
Nửa đêm trở mình nhìn quanh một bóng nghe khóe mắt chợt cay
Số phận không may tình duyên là trang giấy đã xa tôi một ngày
Người nào khi yêu con tim không mềm yếu để giờ buồn quạnh hiu
Ai yêu rồi sẽ hiểu trái tim luôn còn thiếu thủy chung chỉ một điều.[vo tay] [vo tay] [vo tay] ACE bây giờ hát hay quá [doc chiu] [hay oo]
User: Ba Chéo
#3 Posted : Thursday, March 15, 2018 11:28:14 AM(UTC)
Originally Posted by: Cát Bụi Go to Quoted Post
Nửa đêm trở mình nhìn quanh một bóng nghe khóe mắt chợt cay
Số phận không may tình duyên là trang giấy đã xa tôi một ngày
Người nào khi yêu con tim không mềm yếu để giờ buồn quạnh hiu
Ai yêu rồi sẽ hiểu trái tim luôn còn thiếu thủy chung chỉ một điều.[vo tay] [vo tay] [vo tay]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice