Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Tuesday, January 09, 2018 3:23:56 PM(UTC)
Thời buổi hiện đại , chửi nhau cũng cần EQ, DYN, FX. ....
Tui muốn thi đấu với giàn máy của ông Lúa . Chấp ông 1000W và chửi tiếng Mỹ trước .Edited by user Tuesday, January 09, 2018 3:31:39 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: kennyt
#2 Posted : Wednesday, January 10, 2018 1:57:24 PM(UTC)
Hai Lúa nói nhiều nhưng không bằng Ba Chéo. Ba Chéo nói ít nhưng câu nào cũng độc. Hàng của Hai Lúa thì bự hơn Ba Chéo (ý tui là giàn máy, loa, etc. đừng hiểu nhầm). Tui mua Hai Lúa thắng.
User: newave
#3 Posted : Wednesday, January 10, 2018 3:18:41 PM(UTC)
Originally Posted by: kennyt Go to Quoted Post
Hai Lúa nói nhiều nhưng không bằng Ba Chéo. Ba Chéo nói ít nhưng câu nào cũng độc. Hàng của Hai Lúa thì bự hơn Ba Chéo (ý tui là giàn máy, loa, etc. đừng hiểu nhầm). Tui mua Hai Lúa thắng.


thằng cha nầy bán độ nhen, đưa 3x lên trời, rồi mua độ 2Lúa , bótay.com
User: Ba Chéo
#4 Posted : Thursday, January 11, 2018 10:20:41 AM(UTC)
Originally Posted by: newave Go to Quoted Post
thằng cha nầy bán độ nhen, đưa 3x lên trời, rồi mua độ 2Lúa , bótay.com


Làm tui liên tưởng tới mấy cha nội uống cà phê 168 . Khen cho cố dzô rồi kêu ly đá lạnh .
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: hpkid
#5 Posted : Friday, March 09, 2018 2:01:05 AM(UTC)
thánh nào rảnh làm cái sub đê
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice