Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: newave
#1 Posted : Thursday, December 21, 2017 3:25:23 AM(UTC)
2Lúa, Tui thử dùng TKT để generate thumbnail, nó hiện ra message as:Error generating thumbnail for C:\wip\Khoc Tham - Quang Lap.mkv:Access to the path 'C:\Program Files (x86)\TSofts\TKT\ffmpeg.exe' is denied.

Tại sao có message như vậy ?
User: Hai Lúa
#2 Posted : Thursday, December 21, 2017 5:13:13 AM(UTC)
Originally Posted by: newave Go to Quoted Post
2Lúa, Tui thử dùng TKT để generate thumbnail, nó hiện ra message as:Error generating thumbnail for C:\wip\Khoc Tham - Quang Lap.mkv:Access to the path 'C:\Program Files (x86)\TSofts\TKT\ffmpeg.exe' is denied.

Tại sao có message như vậy ?


Right-click TKT, select Run as Administrator.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: newave
#3 Posted : Thursday, December 21, 2017 2:36:22 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Right-click TKT, select Run as Administrator.


thanks, sir
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice