Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:26:50 PM(UTC)
Volume 03 - Phượng Buồn

01. Mau Nhuom Ben Thuong Hai - Unknown
02. Nguoi Yeu Dau - Unknown
03. Mua Dong Cua Anh - Unknown
04. Gia Tu Dem Mua - Unknown
05. Gui Anh Ve - Unknown
06. Chieu Hanh Quan - Unknown
07. Truc Dao - Unknown
08. Pho Dem - Unknown
09. Mua Thu La Bay - Unknown
10. Con Duong Xua Em Di - Unknown
11. Tinh Bo Vo - Unknown
12. Tinh Nghia Doi Ta - Unknown
13. Phuong Buon - Unknown
14. Nguoi Quen Ke Nho - Unknown
15. Em La Tat Ca - Unknown
16. Hai Ky Niem Mot Chuyen Di - Unknown
17. Hon La Sa Vao Doi Mat Em - Unknown
18. Anh Tien Tuyen, Em Hau Phuong - Unknown
19. Dung Lua Doi - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:39:48 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:27:00 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 03_01 - Unknown - Mau Nhuom Ben Thuong Hai
PVK 03_02 - Unknown - Nguoi Yeu Dau
PVK 03_03 - Unknown - Mua Dong Cua Anh
PVK 03_04 - Unknown - Gia Tu Dem Mua
PVK 03_05 - Unknown - Gui Anh Ve
PVK 03_06 - Unknown - Chieu Hanh Quan
PVK 03_07 - Unknown - Truc Dao
PVK 03_08 - Unknown - Pho Dem
PVK 03_09 - Unknown - Mua Thu La Bay
PVK 03_10 - Unknown - Con Duong Xua Em Di
PVK 03_11 - Unknown - Tinh Bo Vo
PVK 03_12 - Unknown - Tinh Nghia Doi Ta
PVK 03_13 - Unknown - Phuong Buon
PVK 03_14 - Unknown - Nguoi Quen Ke Nho
PVK 03_15 - Unknown - Em La Tat Ca
PVK 03_16 - Unknown - Hai Ky Niem Mot Chuyen Di
PVK 03_17 - Unknown - Hon La Sa Vao Doi Mat Em
PVK 03_18 - Unknown - Anh Tien Tuyen & Em Hau Phuong
PVK 03_19 - Unknown - Dung Lua Doi
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice