Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: KDDo
#1 Posted : Tuesday, August 04, 2015 1:43:36 PM(UTC)
UserPostedImage


Quote:
Best Of Minh Tuyet 03 _01 - Anh Muốn Em Sống Sao - Minh Tuyết
Best Of Minh Tuyet 03 _02 - Dĩ Vãng - Minh Tuyết Bằng Kiều
Best Of Minh Tuyet 03 _03 - Đừng Giấu Trong Lòng - Minh Tuyết Nguyễn Thắng
Best Of Minh Tuyet 03 _04 - LK Tình Em Ngọn Nến, Tàn Tro, Dù Tình Yêu Đã Mất - Minh Tuyết Don Hồ
Best Of Minh Tuyet 03 _05 - Còn Tuổi Nào Cho Em - Minh Tuyết
Best Of Minh Tuyet 03 _06 - Một Lần Nữa Xin Có Nhau - Minh Tuyết Bằng Kiều
Best Of Minh Tuyet 03 _07 - Một Đời Em Đã Yêu - Minh Tuyết
Best Of Minh Tuyet 03 _08 - Dư Âm Tình Ta - Minh Tuyết Trịnh Lam
Best Of Minh Tuyet 03 _09 - LK Bẻ Bàng & Cô Gái Quê - Minh Tuyết Cẩm Ly - Hà Phương
Best Of Minh Tuyet 03 _10 - Giới Hạn Cuối - Minh Tuyết
Best Of Minh Tuyet 03 _11 - Mơ Một Tình Yêu - Minh Tuyết Như Quỳnh
Best Of Minh Tuyet 03 _12 - Đã Không Còn Hối Tiếc - Minh Tuyết
Best Of Minh Tuyet 03 _13 - Vẫn Yêu Một Người - Minh Tuyết Quang Dũng
Best Of Minh Tuyet 03 _14 - Hãy Cố Quên - Minh Tuyết
Best Of Minh Tuyet 03 _15 - Xin Lỗi Anh - Minh Tuyết Bằng Kiều
Best Of Minh Tuyet 03 _16 - Thay Thế - Minh Tuyết
Best Of Minh Tuyet 03 _17 - Ngỡ, Một Lần Nữa Em Quay Về - Minh Tuyết Bằng Kiều
Best Of Minh Tuyet 03 _18 - Trái Tim Mãi Thuộc Về Anh - Minh Tuyết
... u
User: Hai Lúa
#2 Posted : Tuesday, August 04, 2015 2:35:05 PM(UTC)
Rip chưa anh Kevin? [laugh][laugh]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: VeMienVienDong
#3 Posted : Wednesday, August 05, 2015 1:58:59 PM(UTC)
rip rồi chưa post thôi
:)
User: 5583102
#4 Posted : Thursday, August 06, 2015 7:59:58 PM(UTC)
Bạn ơi up cho mình xin với nhé <3 thank a lot
User: Namgiangho
#5 Posted : Sunday, September 06, 2015 11:09:25 AM(UTC)


Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03 - Anh Muốn Em Sống Sao

Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_01 - Minh Tuyết - Anh Muốn Em Sống Sao
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_02 - Minh Tuyết & Bằng Kiều - Dĩ Vãng
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_03 - Minh Tuyết & Nguyễn Thắng - Đừng Giấu Trong Lòng
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_04 - Minh Tuyết & Don Hồ - LK Tình Em Ngọn Nến, Tàn Tro, Dù Tình Yêu Đã Mất
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_05 - Minh Tuyết - Còn Tuổi Nào Cho Em - Minh Tuyết
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_06 - Minh Tuyết & Bằng Kiều - Một Lần Nữa Xin Có Nhau
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_07 - Minh Tuyết - Một Đời Em Đã Yêu
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_08 - Minh Tuyết & Trịnh Lam - Dư Âm Tình Ta
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_09 - Minh Tuyết & Cẩm Ly & Hà Phương - LK Bẻ Bàng & Cô Gái Quê
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_10 - Minh Tuyết - Giới Hạn Cuối
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_11 - Minh Tuyết & Như Quỳnh - Mơ Một Tình Yêu
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_12 - Minh Tuyết - Đã Không Còn Hối Tiếc - Minh Tuyết
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_13 - Minh Tuyết & Quang Dũng - Vẫn Yêu Một Người
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_14 - Minh Tuyết - Hãy Cố Quên
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_15 - Minh Tuyết & Bằng Kiều - Xin Lỗi Anh
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_16 - Minh Tuyết - Thay Thế
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_17 - Minh Tuyết & Bằng Kiều - Ngỡ, Một Lần Nữa Em Quay Về
Paris By Night The Best Of Minh Tuyết 03_18 - Minh Tuyết - Trái Tim Mãi Thuộc Về Anh
User: Hai Lúa
#6 Posted : Thursday, December 03, 2015 9:40:50 PM(UTC)
100% lyrics coverage [thumbup]

%album% - %song% - %singer%.tksns
TBO Minh Tuyết 03_01 - Anh Muốn Em Sống Sao - Minh Tuyết
TBO Minh Tuyết 03_02 - Dĩ Vãng - Minh Tuyết & Bằng Kiều
TBO Minh Tuyết 03_03 - Đừng Giấu Trong Lòng - Minh Tuyết & Nguyễn Thắng
TBO Minh Tuyết 03_04 - LK Tình Em Ngọn Nến & Tàn Tro & Dù Tình Yêu Đã Mất - Minh Tuyết & Don Hồ
TBO Minh Tuyết 03_05 - Còn Tuổi Nào Cho Em - Minh Tuyết
TBO Minh Tuyết 03_06 - Một Lần Nữa Xin Có Nhau - Minh Tuyết & Bằng Kiều
TBO Minh Tuyết 03_07 - Một Đời Em Đã Yêu - Minh Tuyết
TBO Minh Tuyết 03_08 - Dư Âm Tình Ta - Minh Tuyết & Trịnh Lam
TBO Minh Tuyết 03_09 - LK Bẻ Bàng & Cô Gái Quê - Minh Tuyết & Cẩm Ly & Hà Phương
TBO Minh Tuyết 03_10 - Giới Hạn Cuối - Minh Tuyết
TBO Minh Tuyết 03_11 - Mơ Một Tình Yêu - Minh Tuyết & Như Quỳnh
TBO Minh Tuyết 03_12 - Đã Không Còn Hối Tiếc - Minh Tuyết
TBO Minh Tuyết 03_13 - Vẫn Yêu Một Người - Minh Tuyết & Quang Dũng
TBO Minh Tuyết 03_14 - Hãy Cố Quên - Minh Tuyết
TBO Minh Tuyết 03_15 - Xin Lỗi Anh - Minh Tuyết & Bằng Kiều
TBO Minh Tuyết 03_16 - Thay Thế - Minh Tuyết
TBO Minh Tuyết 03_17 - Ngỡ Một Lần Nữa Em Quay Về - Minh Tuyết & Bằng Kiều
TBO Minh Tuyết 03_18 - Tim Em Mãi Thuộc Về Anh - Minh Tuyết
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: chimdada80
#7 Posted : Sunday, March 27, 2016 5:16:05 AM(UTC)
thanks
User: THAIHAI
#8 Posted : Tuesday, May 02, 2017 4:23:09 AM(UTC)
[biggrin] thank
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice