Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Tduong53
#1 Posted : Wednesday, March 16, 2016 5:13:09 PM(UTC)
Can TK read a rib-kara disk in hard disk? not single rib
User: Hai Lúa
#2 Posted : Thursday, March 17, 2016 7:50:12 AM(UTC)
What is a rib-kara disk? What files are in that disk?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: TTom
#3 Posted : Sunday, October 16, 2016 10:11:03 AM(UTC)
New member, text limited.
Tkara free kg dung duoc on Mac computer, plz help, tks.
EV Speakers
EV Sub
Midas DL16
Line 6 XD-V75
Sennheiser 935
T-Karaoke
User: Hai Lúa
#4 Posted : Sunday, October 16, 2016 2:02:54 PM(UTC)
TKaraoke ko dùng dc tren Mac. However, if you have Apple TV, there is a version of TKaraoke for it.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice