Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: hueytheasian
#1 Posted : Sunday, October 30, 2011 12:50:40 PM(UTC)
Làng Văn Karaoke 049_01 - Chế Linh - Đoạn Buồn Cho Tôi
Làng Văn Karaoke 049_02 - Ý Linh & Jenny Hiền & Dạ Nhật Yến - LK Love Songs
Làng Văn Karaoke 049_03 - Lưu Bích - Tình Cuối Xót Xa
Làng Văn Karaoke 049_04 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Mãi Mê Gác Cu
Làng Văn Karaoke 049_05 - Trung Hành - My Girl
Làng Văn Karaoke 049_06 - Đình Thông - Mưa Bong Bóng
Làng Văn Karaoke 049_07 - Thanh Tuyền - Mưa Lệ
Làng Văn Karaoke 049_08 - Ngọc Huệ - Chuyện Đóa Hồng
Làng Văn Karaoke 049_09 - Trizzie Phương Trinh - Mortal Combat
Làng Văn Karaoke 049_10 - Trịnh Nam Sơn - Trên Tháng Ngày Đã Qua
Làng Văn Karaoke 049_11 - Phương Lam & Phi Nhung - LK Hồi Âm
Làng Văn Karaoke 049_12 - Henry Chúc & Delena & Lilian - Grease Medley
Làng Văn Karaoke 049_13 - Hương Lan - Về Lại Đồi Sim
Làng Văn Karaoke 049_14 - Thanh Lan - Bà Rằng Bà Rí
Làng Văn Karaoke 049_15 - Chế Linh - Em Bên Đời Ngẫn Ngơ
Làng Văn Karaoke 049_16 - Ngọc Bích - Killing Me Softly With His Song
Làng Văn Karaoke 049_17 - Phương Hồng Quế & Phương Mai & Mỹ Huyền - LK Dân Ca
Làng Văn Karaoke 049_18 - Tuấn Ngọc - Lạc Mất Mùa Xuân
Làng Văn Karaoke 049_19 - Thái Châu & Ý Linh - Lúc Xa Nhau
Làng Văn Karaoke 049_20 - Hợp Ca - Lời Chào Yêu Thương

Edited by moderator Sunday, March 16, 2014 8:04:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: newave
#2 Posted : Thursday, October 06, 2016 1:45:42 PM(UTC)
Originally Posted by: hueytheasian Go to Quoted Post
Làng Văn Karaoke 049_01 - Chế Linh - Đoạn Buồn Cho Tôi
Làng Văn Karaoke 049_02 - Ý Linh & Jenny Hiền & Dạ Nhật Yến - LK Love Songs
Làng Văn Karaoke 049_03 - Lưu Bích - Tình Cuối Xót Xa
Làng Văn Karaoke 049_04 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Mãi Mê Gác Cu
Làng Văn Karaoke 049_05 - Trung Hành - My Girl
Làng Văn Karaoke 049_06 - Đình Thông - Mưa Bong Bóng
Làng Văn Karaoke 049_07 - Thanh Tuyền - Mưa Lệ
Làng Văn Karaoke 049_08 - Ngọc Huệ - Chuyện Đóa Hồng
Làng Văn Karaoke 049_09 - Trizzie Phương Trinh - Mortal Combat
Làng Văn Karaoke 049_10 - Trịnh Nam Sơn - Trên Tháng Ngày Đã Qua
Làng Văn Karaoke 049_11 - Phương Lam & Phi Nhung - LK Hồi Âm
Làng Văn Karaoke 049_12 - Henry Chúc & Delena & Lilian - Grease Medley
Làng Văn Karaoke 049_13 - Hương Lan - Về Lại Đồi Sim
Làng Văn Karaoke 049_14 - Thanh Lan - Bà Rằng Bà Rí
Làng Văn Karaoke 049_15 - Chế Linh - Em Bên Đời Ngẫn Ngơ
Làng Văn Karaoke 049_16 - Ngọc Bích - Killing Me Softly With His Song
Làng Văn Karaoke 049_17 - Phương Hồng Quế & Phương Mai & Mỹ Huyền - LK Dân Ca
Làng Văn Karaoke 049_18 - Tuấn Ngọc - Lạc Mất Mùa Xuân
Làng Văn Karaoke 049_19 - Thái Châu & Ý Linh - Lúc Xa Nhau
Làng Văn Karaoke 049_20 - Hợp Ca - Lời Chào Yêu Thương


Disc nầy có tên là : Làng Văn DVD049 Karaoke Starlight In Las Vegas

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice